Regeringen har fastställt prisbasbeloppen för 2019

Prisbasbeloppen klara

Regeringen har fastställt prisbasbeloppen för 2019. De följde beräkningarna från SCB, som var 46 500 kr för prisbasbeloppet och 47 400 kr för det förhöjda prisbasbeloppet.

Vi beskriver hur de olika basbeloppen fungerar och vad de betyder för dig i följande artikel.

 

Inkomstbasbeloppet återstår

Det återstår fortfarande att fastställa inkomstbasbeloppet, vilket regeringen gör i november 2018. Vi återkommer när beräkningen och beslutet finns framme.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå. Vad som är bra för dig beror på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Vi satsar stort nu på att hjälpa dig som kund med automatisering och digitalisering av din ekonomiska administration. Samtidigt inför vi fasta paketpriser. Det underlättar för dig att planera ekonomin. Vi låter också rådgivningen om din löpande ekonomi ingå i det fasta paketpriset, så det blir lättare för dig och oss att ha kontakt med varandra utan att tänka på kostnaden.

Alla dessa förbättringar har medfört en omfattande omarbetning av uppdragsavtalet och de allmänna villkoren. Vi kommer därför att be om ett nytt godkännande av dig, även om du redan har ett uppdragsavtal med oss. Vi kontaktar dig om detta under augusti 2018.

De nya allmänna villkoren, som börjar gälla den 1 september 2018, finns nu att läsa här på hemsidan.

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

En ny lag börjar gälla den 1 september 2018, som kan vara av intresse för dig både som företagare och privatperson.

 • Räntetak och andra åtgärder för högkostnadskrediter

 

Innehåll

Lagstiftningen skjuter in sig på högkostnadskrediter. En högkostnadskredit är en kredit som har högre ränta än referensräntan ökad med 30 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång i halvåret av Riksbanken och är sedan den 1 juli 2016 minus 0,50 %. Det betyder att högkostnadskrediter är för närvarande krediter med högre ränta än 29,50 %.

Räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Kredit- och dröjsmålsräntor får maximalt vara 40 procentenheter högre än referensräntan, alltså i dagsläget 39,50 %.

Vi talar fortfarande om mycket höga kreditkostnader, men denna lagändring kapar i alla fall de mest extrema topparna. Det är intressant både för dig som företagare och privatperson. Men du bör förstås göra allt du kan för att helt undvika denna typ av krediter. Tala med din rådgivare hos oss om vilka möjligheter du kan ha att lägga om dina krediter till bättre lån!

Förarbetena finns i propositionen Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (prop. 2017/18:72). Den 2 maj 2018 beslöt riksdagen om lagstiftningen, helt enligt propositionen. Den 1 september 2018 börjar de nya reglerna att gälla.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om lagändringen i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat nästa års prisbasbelopp och förhöjda prisbasbelopp.

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 46 500 kr, 1 000 kr högre än 2018.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62).

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2019 blir det från 19 670 kr/år (2018: 19 247 kr/år)
 • SGI: Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp, 2019 blir det 8 x 46 500 kr = 372 000 kr (2018, från 1 juli: 8 x 45 500 kr = 364 000 kr)
 • SGI: Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp, 2019 blir det 10 x 46 500 kr = 465 000 kr (2018: 10 x 45 500 kr = 455 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m.

Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 47 400 kr, 900 kr högre än 2018.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men ett högre bastal används.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2019: Personer födda 1938-1955
 • 2018: Personer födda 1938-1954

 

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparande

Inkomstbasbelopp

Vi uppdaterar dessa belopp till 2019 efter fastställandet i november 2018.

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det i november varje år. Den 15 november 2018 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2019 till 64 400 kr, en ökning med 1 900 kr från 2018 års 62 500 kr. Det är en nästan dubbelt så stor ökning som 2018, då inkomstbasbeloppet ökade 1 000 kr från 2017.

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2019 upp till 8,07 x 64 400 kr = 519 700 kr (2018: 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr)
   • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2019 7,5 x 64 400 kr = 483 000 kr (2018: 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2019 över 487 700 kr (2018: 468 700 kr) och med 25 % för årsinkomst 2019 över 703 000 kr (2018: 675 700 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2019 över 504 400 kr (2018: 468 700 kr) och med 25 % för årsinkomst 2019 över 703 000 kr (2018: 675 700 kr) *

Dessa gränser innebär att under 2019 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (519 700 kr) att ligga 15 300 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (504 400 kr), dvs. du betalar 3 060 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (15 300 kr x 20 %). *

Dessa gränser innebär att under 2019 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (519 700 kr) att ligga 32 000 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (487 700 kr), dvs. du betalar 6 400 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (32 000 kr x 20 %).

* Uppdatering 2018-12-13: Riksdagen beslöt igår att anta regeringens budgetförslag för 2019 men med reservationer från M+KD. En av ändringarna blev att brytpunkten för statlig skatt höjdes.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter för juni på YouTube. Ekonominyheter i urval för dig som företagare.

 

Innehåll

 • Del 1 – Allmänna nyheter
  • Månadens genomgång innehåller mer än vanligt, eftersom regering, riksdag och andra har lagt in slutspurten inför sommaruppehållet
  • Vi hjälper dig hålla reda på vad som är beslutat och när det börjar gälla
  • Vi bjuder också på en riktig skräll från riksdagen!
  • På 22 minuter får du koll på nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill
 • Del 2 – Rättsfall
  • På 15 minuter till får du koll på aktuella rättsfall
  • Viktiga erfarenheter om bilförmån, företrädaransvar med mera

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Ett par nya och ändrade lagar börjar gälla den 1 augusti 2018, som är av intresse för dig företagare. Här hjälper vi dig att hålla reda på alla nyheter.

 

Artiklar

Länkarna ovan leder till fördjupande artiklar här på hemsidan om de olika lagändringarna.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om de lagändringarna i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

Nu införs regler mot skatteplanering med ränteavdrag enligt modell från EU och OECD
Nu införs regler mot skatteplanering med ränteavdrag, enligt modell från EU och OECD (bild: Pixabay)

Riksdagen beslutade den 14 juni om Nya skatteregler för företagssektorn, med bl.a. begränsningar av ränteavdrag i företag.

Vi har beskrivit det stora skattepaketet i flera artiklar, senast i Begränsade ränteavdrag men med stora ändringar. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar. Här är de viktigaste punkterna i beslutet.

 • Ränteavdragen begränsas för företag
 • Bolagsskatten sänks 2019 och 2021
 • Expansionsfondsskatten sänks 2021
 • Skatteregler för leasing införs
 • Primäravdrag för hyreshus införs
 • Periodiseringsfonderna blir dyrare

Bakgrunden till lagändringarna är att Sverige och EU har förbundit sig att genomföra hinder för internationell skatteplanering enligt modell från OECD. Alla företag berörs dock av ändringarna på ett eller annat sätt, oavsett storlek och företagsform. Läs därför gärna artikeln Begränsade ränteavdrag men med stora ändringar och se vad som påverkar just dig.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari nästa år, så du bör förbereda dig nu.

 

Kontakta oss om de nya skattereglerna för företag

Om du undrar hur de nya skattereglerna på verkar dig och ditt företag så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Många nya och ändrade lagar börjar gälla den 1 juli 2018. Här hjälper vi dig att hålla reda på alla nyheter.

Artiklar

Länkarna ovan leder till fördjupande artiklar här på hemsidan om de olika lagändringarna.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om de olika lagändringarna i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

Sjukpenning under uppbyggnadsskedet för fler företag och under längre tid
Sjukpenning under uppbyggnadsskedet för fler företag och under längre tid

Riksdagen beslutade den 30 maj 2018 om förbättrad sjukpenning under uppbyggnadsskedet i Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare.

Vi har beskrivit reformen i artikeln Sjukpenninggrundande inkomst när du startar eget. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar av sakinnehållet.

 

Även för aktiebolag

När du startar eget företag får du använda lönen för en motsvarande anställning som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den gäller då i stället för din egen inkomst som ofta är låg under startskedet. Möjligheten utvidgas nu till att även gälla aktiebolag, från att förut bara ha gällt enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Nu kan du alltså starta direkt i aktiebolagsform, med den förmånligare beräkningen av din SGI.

 

Längre uppstartsskede

Möjligheten att använda lönen för en motsvarande anställning som SGI förlängs till tre år för alla företagsformer. Hittills har möjligheten bara funnits under två år, och bara för enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

 

Två tidpunkter

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018 för studerande och den 1 augusti för företagare.

 

Kontakta oss om din sjukpenning under uppbyggnadsskedet

Har du funderingar om de nya möjligheterna är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!