Plan för återgång i arbete för långtidssjuka
Plan för återgång i arbete för långtidssjuka (Foto: Wikimedia Commons)

Har du någon anställd som kan bli borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom? Då kommer det nya regler snart.

 

Från den 1 juli 2018 krävs plan inom 30 dagar

Då ska du upprätta en plan för återgång i arbetet. Planen ska upprättas inom 30 dagar från första sjukdagen. Den ska vara ett stöd i ditt rehabiliteringsarbete som arbetsgivare.

 

Nyhet – Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du kan idag söka arbetsplatsnära stöd till företaget för köp av utredningar. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för den sjukskrivne att komma tillbaka i arbete.

Det stödet utvidgas den 1 juli 2018 till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Samtidigt ändras namnet till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Försäkringskassan har ingen informationssida om det nya stödet ännu, men den kommer säkert till den 1 juli 2018.

 

Kontakta oss om personalfrågor

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om du har funderingar om en långtidssjuk anställd.

GDPR - Kom igång med dataskyddsförordningen
GDPR – Kom igång med dataskyddsförordningen (Foto: Pixabay)

Se över din datahantering en sista gång nu, inför att dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla.

 

Vad är dataskyddsförordningen och GDPR?

Dataskyddsförordningen är ett EU-direktiv som gäller som direkt lag i alla medlemsländer från den 25 maj 2018. På engelska kallas förordningen för General Data Protection Regulation (GDPR).

Syftet är att skydda människor som finns med i olika typer av register, som till exempel dig själv, så att personuppgifterna om dig är riktiga och används på ett korrekt sätt. Du ska också kunna få reda på vad det står om dig i ett register. Omvänt behöver du se till att uppfylla samma saker för personer som finns med i dina register.

GDPR gäller inte bara register över människor i företag utan även organisationer, till exempel bostadsrättsföreningar, ideella föreningar med flera. GDPR gäller dock inte register över bolag och andra juridiska personer, eftersom de inte är människor.

 

Var ska jag börja?

GDPR innehåller många regler, så det kan vara svårt att veta var man ska börja någonstans. Ett bra tips är dock att du går igenom GDPR-guiden, som Datainspektionen (DI) har tagit fram tillsammans med verksamt.se.

Guiden är lättanvänd och det går snabbt. Du svarar ja eller nej på 9 frågor och sedan får du förslag på vad du bör göra.

Guiden tar upp vanliga områden i ett företag där du behöver tänka på GDPR och hur du bör göra.

Några av de saker guiden inte tar upp är att du ska kunna lämna information om vad du har registrerat om en person på begäran, och i vissa fall ska du också kunna föra över ditt register till någon annan (dataportabilitet). Det här är dock frågor du behöver ta hjälp av dina programleverantörer om. Ytterligare en viktig sak är att du behöver ha en rutin för anmälan till Datainspektionen om du råkar ut för ett datorintrång, eventuellt också för information till de berörda i registren.

 

Tips inför GDPR

 1. Gör en lista över hur du hanterar personuppgifter
  • Guidens utvärdering visar vad listan behöver innehålla
 2. Kundregister
  • Uppgifter om kontaktpersoner hos företagen, eller om enskilda näringsidkare, är uppgifter om människor
   • …  men de får registreras för att hantera avtal med kunderna
  • Registering av fler uppgifter än vad som behövs för att uppfylla avtalet? Bara om kunden godkänner det
  • Informera kunderna om vilka uppgifter som sparas och hur de används
  • Uppgifter om bolag och andra juridiska personer är inte uppgifter om människor
   • … de omfattas inte av reglerna om GDPR
 3. Marknadsföring
  • Nyhetsbrev och liknande till kunderna är OK
  • Utskick till kunderna måste innehålla möjlighet att tacka nej till fler utskick
  • Mail till andra än kunderna kräver godkännande av mottagaren i förväg (samtycke)
 4. Mejl
  • Undvik känsliga uppgifter via mejl, till exempel lönebesked
  • För över eventuella personuppgifter till andra system och radera mejlen
 5. Bokningssystem
  • Registrera uppgifter som behövs för en bokning, men undvik fler uppgifter
 6. Leverantörsregister
  • Samma regler som för kundregister (se punkt 2 ovanför)
 7. Personalregister
  • Underlag för löner, försäkringar etc. behövs för att uppfylla företagets avtal med den anställde och är OK
  • Register för att rapportera löner behövs för att uppfylla företagets skyldigheter enligt lag och är OK
 8. Personuppgifter på webben
  • Kontaktuppgifter och foto kan vara OK att publicera på webben utan den anställdes medgivande
   • … om personen har kundorienterade uppgifter eller är chef
  • I övriga fall kan företaget behöva medgivande från den anställde
  • Företaget ska informera de anställda om publiceringen
 9. Tidsbegränsa registreringen
  • Skriv i listan över dina olika personregister (se punkt 1 ovanför) hur länge uppgifterna sparas
  • Radera personuppgifterna när de inte behövs längre
 10. Skydda personuppgifterna
  • Uppdaterade antivirusprogram, kryptering av trådlösa nätverk, uppdaterade programvaror i datorerna
  • Begränsa vilka som får komma åt personuppgifterna internt
  • Skicka inga känsliga personuppgifter via mejl
  • Säkerhetskopiera!

Testa ditt företag i guiden, det tar bara ett par minuter! Sedan får du konkreta tips om vad du behöver tänka på i guidens utvärdering.

 

Pålitlig information om GDPR

Det vimlar av information om GDPR på internet, förmodligen också i inkorgen för din mail. Det är dock säkrast och bäst att du i första hand hämtar din information från DI, som är den svenska myndighet som övervakar att GDPR följs. DI har skrivit information som är betydligt mer lättläst än själva regelverket. Du kan också vara säker på att informationen från DI är officiella tolkningar som du ska kunna lita på. Här hittar du information om GDPR på hemsidan hos DI.

DI kan besluta om kännbara avgifter för den som bryter mot reglerna. Samtidigt kan alla råka ut för problem även om man gör allt för att följa reglerna. Om du kan visa upp vad du har gjort för att följa personuppgiftsförordningen och informationen från DI så är det förmildrande omständigheter. Så tänk på att följa den officiella informationen från DI och att dokumentera hur du följer GDPR!

 

Kontakta oss om GDPR

Fråga DI om något är oklart och tala gärna med oss om du har funderingar. Du kan också se våra tidigare artiklar om GDPR.

Sommartid = Utegrillning
Sommartid är lika med utegrillning – kanske inte ännu men snart… (foto Pixabay)

Lördag kväll 24 mars 2018 kan det vara praktiskt att ställa fram klockan en timme vid läggdags. Söndag morgon 25 mars får vi nämligen sommartid 02.00, då tiden plötsligt hoppar till 03.00. Vi förlorar alltså en timme men vi får ju mera ljus under månaderna som följer.

 

Ändras tidskillnaden till andra länder?

Tidsskillnaden mellan Sverige och andra länder inom EU förändras inte. Medlemsländerna följer nämligen ett gemensamt direktiv för tidsändringen.

Om du har kontakter utanför EU kan du däremot behöva se upp, eftersom tidsskillnaden gentemot Sverige kan påverkas.

 

Intressanta länkar

Du kan läsa mer om hur det fungerar här.

Här kan du kolla tiden i alla länder du har affärer och kontakter med.

 

Friskvårdsbidrag skattefritt upp till 5 000 kr
Friskvårdsbidrag skattefritt upp till 5 000 kr
(foto Max Pixel)

Nu kan ditt företag erbjuda friskvårdsbidrag till fler aktiviteter och skattefritt upp till 5 000 kr.

 

HFD öppnade dörren

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde i en dom den 12 januari 2018 att friskvårdsbidrag kan användas skattefritt för golf.

Ett företag erbjöd de anställda ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr. En av de anställda ville använda bidraget till banavgifter på pay and play-banor och säsongskort hos en driving range.

Personalförmåner är skattefria om de är av mindre värde. För motion och friskvård gäller dessutom att aktiviteterna ska vara av enklare slag. Nyckelorden här är ”mindre värde” och ”enklare slag”. Bland annat golf, segling, ridning och utförsåkning har hittills räknats som exklusiva aktiviteter. Därmed har företaget inte kunnat bekosta dem skattefritt för den anställde.

HFD uttalar att vad som ansågs vara exklusivt när reglerna kom på 1980-talet kan vara av enklare slag idag. I domen godkändes golfspel på pay and play-bana och driving range som motion av enklare slag. Dessutom fastslog HFD att om aktiviteten kostar mer än friskvårdsbidraget så påverkar inte det förmånens värde. Värdet är fortfarande beloppet som företaget betalar. I det här fallet var friskvårdsbidraget på 4 000 kr och det ansågs vara av mindre värde.

Den anställde vann alltså målet. Golf på pay and play-bana och driving range ansågs vara av enklare slag. Friskvårdsbidraget på 4 000 kr ansågs vara av mindre värde. Bidraget blev därmed skattefritt.

 

SKV ändrar inställning

Skatteverket (SKV) har tagit intryck av domen i HFD. I ett ställningstagande från den 24 januari 2018 säger SKV att friskvårdsbidrag är skattefria under följande förutsättningar.

 1. Lika belopp och samma villkor
  • Friskvårdsbidraget ska erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till alla i personalen
  • Beloppet får proportioneras med arbetstiden utan att kravet på ”lika stort belopp” bryts
   • En anställd som arbetar 50 % kan erbjudas ett hälften så stort friskvårdsbidrag som en heltidsanställd
 2. Mindre värde
  • Högst 5 000 kr inklusive moms är skattefritt per anställd och år
  • Om friskvårdsbidraget är högre får den anställde skatta för den delen som används över 5 000 kr
   • Förutsatt att aktiviteten fortfarande kan bedömas vara av enklare slag
 3. Enklare slag
  • HFD tonade ner betydelsen av detta krav, så nu godkänns till exempel golf, ridning, segling och utförsåkning till skillnad från tidigare
  • SKV anser dock att en helhetsbedömning ska göras
   • Friskvårdsbidrag till aktiviteter som kräver tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning blir skattepliktigt som lön
   • Motorsport, fallskärmshoppning och hästkörning kan exempelvis fortfarande inte utövas med hjälp av skattefritt friskvårdsbidrag
  • SKV anser också att en aktivitet som i sin helhet är dyr och exklusiv inte kan delbekostas med skattefritt friskvårdsbidrag
   • Exempelvis ett årskort på gym för 14 000 kr som inkluderar en rad exklusiva tillägg
  • SKV anser slutligen att friskvårdsbidrag till aktivitet som kostar mer än 1 000 kr per gång blir skattepliktigt som lön

Ställningstagandet gäller från den 1 januari 2018.

 

Kontakt om friskvårdsbidrag

Självklart är det frivilligt för varje företag om man vill ge de anställda en friskvårdsförmån och hur mycket. Det är också frivilligt för den anställde att utnyttja en eventuell förmån. En viktig begränsning är dock att friskvårdsbidraget är skattefritt för anställda. Du som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan tyvärr inte få ett skattefritt friskvårdsbidrag själv. En upprörande orättvisa, men så är det enligt dagens regler.

Har du frågor om hur du kan använda friskvårdsförmånen för personalen i ditt företag? Vänd dig i så fall gärna till din kontaktperson hos oss.

Laga spisen är byggtjänst i vissa fall, andra inte
Laga spisen är byggtjänst i vissa fall, i andra fall inte (foto Flickr)

Du behöver tillämpa reglerna om omvänd moms ifall du utför en byggtjänst på fastighet för köpare som har verksamhet inom (eller hyr ut arbetskraft till) bygg- och anläggning eller  byggstädning. Området är komplicerat och du behöver göra en bedömning från fall till fall. Du behöver inför varje uppdrag ställa dig följande frågor.

 1. Utför jag en byggtjänst?
 2. Avser mitt uppdrag en fastighet?
 3. Ska min köpare faktureras med omvänd moms?

Är svaret ”Ja” på alla tre frågorna ska du tillämpa reglerna om omvänd moms.

 

Vad är omvänd moms?

I vanliga fall är det säljaren som tar ut moms, men vid omvänd moms är det köparen som ska deklarera och betala in moms på sitt inköp. Samtidigt gör köparen avdrag för momsen i den grad verksamheten tillåter det.

 

Fråga 1. Vad är en byggtjänst?

Reglerna om omvänd moms gäller följande byggtjänster.

 • Mark- och grundarbeten
 • Bygg- och anläggningsarbeten
 • Bygginstallationer
 • Slutbehandling av byggnader
 • Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Här ingår också reparationer, rengöring, underhåll, ombyggnader och rivningar av fastighet. Det leder oss till nästa fråga.

 

Fråga 2. Vad är fastighet?

Reglerna om omvänd moms förutsätter att byggtjänsterna har utförts på fastighet. Vad som är en fastighet i momssammanhang definieras i ett EU-direktiv. Det är nytt från förra året (1 januari 2017) och innebär en del ändringar av vad som är fastighet och inte. Enligt momsreglerna är en fastighet:

 1. Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta
 2. Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet
 3. Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar
 4. Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras

Denna definition av fastighet medför att till exempel reparation av en spis behandlas olika i olika fall. Två exempel:

 1. En spis i en bostad eller en restaurang repareras
  • I Sverige är spisen en självklar del av bostaden eller restaurangen och därmed ingår den i fastigheten – en bostadsfastighet vore ofullständig utan spis (jämför ”c” i definitionen ovan!)
  • = Reparationen är en byggtjänst
  • = Du ska fakturera reparationen med omvänd moms om kunden är en köpare som ska tillämpa dessa regler, annars ska du fakturera med vanlig moms
 2. En spis i en industrifastighet
  • Spisen är inte en nödvändig del för att industrifastigheten ska fungera för sitt ändamål – en industrifastighet är fullständig även utan spis
  • = Reparationen är inte en byggtjänst
  • = Du ska fakturera reparationen med vanlig moms, oavsett vem kunden är

Exempel 1 leder oss in på vilka köpare du ska fakturera med omvänd moms.

 

Fråga 3. Vilka köpare ska tillämpa omvänd moms?

Reglerna om omvänd moms gäller köpare som tillhandahåller bygg- och anläggningstjänster eller byggstädning. Köpare som hyr ut arbetskraft för dessa tjänster omfattas också.

Avgränsningen innebär att omvänd moms inte gäller till exempel privatpersoner. Till dem ska du fakturera dina tjänster och materialet med pålägg för moms som vanligt.

 

Kontakta oss om dina byggtjänster

Du som bygger, anlägger, installerar eller reparerar kan i vissa fall behöva mer information av din kund för att veta om du utför arbetet på en fastighet eller inte. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att bedöma ett uppdrag!

Avdragslexikon privat företag Belopp procentsatser”Avdragslexikon” och ”Belopp och procentsatser” har uppdaterats till 2018.

På sidan Kortfakta hittar du länkar till flera matnyttiga sidor, där du snabbt kan hämta information.

 • Belopp och procentsatser, för åren 2004-2018
  • Privatpersoner
  • Företag och organisationer
 • Avdragslexikon, för åren 2017-2018
  • Privatpersoner
  • Företag och organisationer

 

Kontakta oss

Välkommen att leta rätt på det du är intresserad av med hjälp av dessa länkar! Ta gärna hjälp också av din kontaktperson hos oss om hur du bäst använder informationen för din egen del.

mobil digital elektronisk bokföring
Elektronisk bokföring och rapportering med RedovisningsHuset (Foto Pixabay)

Lämna din bokföring digitalt till oss! Vi har tekniken för att hantera elektronisk inlämning och väntar bara på att du som kund ska komma igång med digital inlämning i stället för på papper. Är du redan där? Då är det bara att gratulera, men kolla ändå tillsammans med oss om det är mer du kan trimma av din administration.

Vi hjälper dig minska din pappershantering, minska administrationen och öka effektiviteten. Det gäller i alla led: fakturering till kunder, fakturor från leverantörer, betalningar, löner, skattedeklarationer och själva bokföringen. Ju mer vi kan göra allt detta elektroniskt med dig, desto enklare blir det för dig.

På sikt vill vi upprätta din bokföring i realtid. Det går, bara vi har löpande digital inlämning. Och då blir du ju av med bokföringsmaterialet löpande också, ingen jobbig arbetspuckel vid varje månadsskifte.

 

Kontakta oss för elektronisk inlämning

Tala gärna med din kontaktperson hos oss så hjälper vi dig igång.

Bolagsverket Bo Lagerqvist Verklig huvudman
Bo Lagerqvist, enhetschef hos Bolagsverket
Fotograf: Bolagsverket

Har du registrerat verklig huvudman för ditt företag? Då hör du till en föredömlig minoritet.

Vi ställde några frågor om nuläget till Bo Lagerqvist, som är enhetschef på Bolagsverket. Svaren visar på att vi kan förvänta oss en ordentlig rusning till registrering under januari 2018.

Den 1 augusti 2017 började den nya lagen om registrering av verklig huvudman att gälla. Registret över verkliga huvudmän syftar till att få fram vem eller vilka personer som har det bestämmande inflytandet i ett företag eller en organisation. Lagen är ett av flera verktyg i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla företag och organisationer som redan fanns registrerade den 1 augusti 2017 har fått sex månader på sig att också anmäla verklig huvudman, men nu är det bara veckor kvar till slutstrecket den 1 februari. Företag och organisationer som blir nyregistrerade efter den 1 augusti har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman. Hur har det då gått?

Fråga: Ni har tidigare angivit att ca 800 000 företag och organisationer berörs. Ungefär hur många av dessa har hittills registrerat verklig huvudman (eller att de saknar sådan)?

”300.000 anmälningar till registret har registrerats”, har Bo Lagerqvist fått fram internt.

Det innebär att en halv miljon inte har registrerat sig ännu, trots att det har gått fem av sex månaders respit nu. Över 60 % fattas! Vi som undrade om det skulle vara överflödigt att publicera en påminnande artikel nu, men det visar sig alltså vara tvärtom.

Fråga: Företag som nyregistreras efter lagens ikraftträdande har ju fyra veckor på sig att registrera verklig huvudman. Hur bra kan ni säga att detta har fungerat?

”Beträffande aktiebolag så har ca. 65 % av de nyregistrerade aktiebolagen anmält uppgifter om verklig huvudman inom 28 dagar”, svarar Bo Lagerqvist.

För denna grupp är läget alltså bättre, men fortfarande fattas 35 %. Vi har uppenbarligen en bit kvar innan registreringen blir rutin.

Fråga: Bolagsverket kan ju utdöma vite för juridisk person eller företrädare som inte registrerar verklig huvudman trots föreläggande. Har några viten utdömts ännu? Och i så fall med vilka beloppsstorlekar?

”Bolagsverket har ännu inte utdömt något vite” berättar Bo Lagerqvist.

Uppenbarligen vill Bolagsverket ge de nya reglerna tid att sätta sig. Det är en mänsklig attityd från myndigheten. Av Bolagsverkets hemsida framgår också att de har lagt stor vikt vid att informera och hjälpa människor förstå det nya regelverket, snarare än att förmana. Men snart kommer den tid då de börjar följa upp alla som fattas. Se till att du slipper vara en av dem som får ett föreläggande, kanske missar det och sedan råkar ut för ett vite.

Besök Bolagsverkets hemsida idag och använd din e-legitimation för registreringen. Det är enkelt och snabbt gjort. Redan på startsidan hittar du en knapp ”Verklig huvudman”. Klickar du på den så öppnas tre alternativ. Anmäl, Sök och Om verklig huvudman.

 • Vill du veta mer så börjar du med ”Om verklig huvudman”
 • Har du inte registrerat dig ännu så väljer du ”Anmäl” och använder din e-legitimation
 • Om du vill söka i registret över verkliga huvudmän behöver du också e-legitimation, samt att du själv behöver ha registrerat verklig huvudman först

Tala med oss om du behöver hjälp

Vill du ha hjälp om reglerna för verklig huvudman, eller med själva registreringen? Tala med din kontaktperson hos oss så fixar vi det!

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparandeNu är 2016 års pensionssparande klart. Under december 2017 har Pensionsmyndigheten satt in de pengar som du tjänade in under inkomståret 2016 på dina pensionskonton.

Sparandet till den allmänna pensionen är 18,5 % av din inkomst, fördelat på inkomstpension (16,0 %) och premiepension (2,5 %). Pengarna hämtas från inbetalda arbetsgivaravgifter för löner från arbetsgivare och egenavgifter för inkomster från aktiva näringsidkare.

Utöver detta kan du ha tjänstepension från din arbetsgivare och kanske dessutom privat pensionssparande (åtminstone från tiden när det privata sparandet var avdragsgillt).

 

Inkomstpension

Totalt fördelas 255 miljarder kronor på 5,7 miljoner personer.

I genomsnitt sätts 44 510 kr in som pensionssparande för 2016 för varje person som har haft pensionsgrundande inkomst.

Maximalt sparande till inkomstpensionen för 2016 är 71 160 kr, eftersom det finns ett tak för hur mycket som kan vara pensionsgrundande inkomst (se t.ex. vår artikel Basbelopp 2018).

 

Premiepension

Totalt fördelas 39,5 miljarder kronor på 5,7 miljoner personer. Insättningarna gjordes mellan den 11 och 13 december 2017 och placeras i de fonder du har valt, eller i statens fond AP7 Såfa om du inte har valt fond själv.

I genomsnitt sätts 7 039 kr in som pensionssparande för 2016 för varje person som har haft pensionsgrundande inkomst.

Maximalt sparande till premiepensionen för 2016 är 11 118 kr, eftersom det finns ett tak för hur mycket som kan vara pensionsgrundande inkomst.

 

Tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen har ca 90 % av alla som är anställda en tjänstepension som företaget betalar. Sparandet i tjänstepensionen brukar vara ca 4,5 % av lönen.

Eftersom det finns ett tak för den allmänna pensionen, där det statliga sparandet slutar, så behöver du som har hög lön (över 38 000 kr i månaden enligt Pensionsmyndigheten) ett extra sparande i tjänstepension på 30 % av det du tjänar utöver 38 000 kr i månaden. Det vill säga om du siktar på en pension som någorlunda motsvara din inkomst före pensionen.

Du som är företagare måste själv se till att sköta din tjänstepension. För dig kan procentsatserna vi har berättat om här ovan vara en intressant måttstock. Du bör alltså sikta på ett pensionssparande från ditt företag på:

 • Inkomst upp till 38 000 kr/månaden: 4,5 % av inkomsten
 • Inkomst över 38 0000 kr/månaden: 30 % av den överskjutande inkomsten

 

Planera ditt pensionssparande med oss

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer, målsättningar och hur du vill utforma dit pensionssparande. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

bil reseavdrag

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över systemet för reseavdrag. I höstbudgeten för 2018 aviserades att en översyn ska göras och nu har arbetet startat.

 

Tidplan

Den 21 december 2017 tillsattes en kommitté, som ska lämna ett betänkande senast den 1 juli 2019.

Ingenting sägs i utredningsdirektivet om när de nya reglerna är tänkta att börja gälla, annat än att den nya utformningen av reseavdraget ska bidra ”till klimatmålet för transportsektorn 2030”.

 

Målsättningar

Utredningen ska ta fram ett förslag till förändrat system för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Ett nytt system ska uppfylla flera mål.

 • Gynna låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar
 • Vara enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än idag
  • I en undersökning 2003 hittade Skatteverket fel hos 48 % av de som begärt reseavdrag
 • Bidra till regionförstoring och därmed rörligheten på arbetsmarknaden
 • Bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030

Klimatmålet för transportsektorn beslutades i juni 2017. Innebörden är ”att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010”.

 

Avståndsbaserat reseavdrag

Kommittén ska analysera hur ett avståndsbaserat system kan utformas. Om kommittén bedömer att detta är ett lämpligt system ska den ta fram lagförslag för ett avståndsbaserat reseavdrag.

Kommittén ska undersöka flera saker inom ramen för ett avståndsbaserat avdrag.

 • Ska det finnas en nedre gräns för reseavdraget?
  • Idag får reseavdrag göras bara för den del som överstiger 11 000 kr per år
 • Bör det införas en övre gräns för reseavdrag?
 • Beloppet för avdrag per mil?
  • Idag gäller 18,50 kr/km (egen bil), 6,50 kr (förmånsbil som är dieseldriven) och 9,50 kr (förmånsbil som drivs med övriga drivmedel)
 • Vilket minsta avstånd mellan bostad och arbetsplats ska krävas för reseavdrag?
  • Idag gäller minst 2 km vid resor med allmänna färdmedel, samt 5 km och 2 timmars tidsvinst vid resor med bil

 

Kontakt

Har du frågor om ditt reseavdrag så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.