Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Under en turbulent dag i riksdagen tillträdde vår nya statsminister, varefter riksdagen röstade igenom oppositionens budget och statsministern avgick. Det är inte helt lätt att följa vad som beslutades, men i denna artikel ska vi hjälpa vi dig att se vad som faktiskt hände.

 

Rambeslutet för budgeten 2022

Budgeten för varje år beslutas i två steg. Steg 1 är rambeslutet i november, därefter kommer steg 2 med beslut om varje utgiftsområde senast i mitten av december. Steg 1 med rambeslutet för budgeten 2022 fattade riksdagen beslut om den 24 november. Vi har skrivit om budgetpropositionen för 2022 här.

Riksdagen har nu antagit Finansutskottets betänkande, men med oppositionens budget i stället för regeringens. Här är länkar till dokumenten.

 

propositioner som togs in i rambeslutet

I budgetpropositionen aviserade regeringen att man skulle återkomma med färdiga förslag till riksdagen. Det har man gjort i särskilda propositioner, varav fem kom att ingå i rambeslutet den 24 november.

 1. Enklare regler för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort
  • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri
   ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag (prop. 2021/22:16 )
  • Ja till hela propositionen
   • 1. Skattefri ersättning för ökade utgifter (traktamente) vid tillfälligt arbete på annan ort
   • … på samma sätt som för tjänsteresa
   • … om arbetet ska pågå högst 1 månad och avståndet mellan bostad och arbetsplats är längre än 50 km
   • 2. Skattefri kostnadsersättning för den som är tillfälligt anställd hos statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid kris eller liknande i Sverige
 2. Reklamskatten avskaffas
  • Avskaffad reklamskatt (prop. 2021/22:20)
  • Ja till hela propositionen
 3. Höjda gränser för när personaloptioner kan användas på skatteförmånligt sätt
  • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av
   personaloptioner i vissa fall (prop. 2021/22:25)
  • Ja till hela propositionen
   • Beskattning som inkomst av kapital först när andel som förvärvas genom personaloptionen säljs, inga arbetsgivaravgifter för företaget
   • Systemet bygger på ett antal förutsättningar men nu har följande ändrats
   • Ska gälla företag med under 150 anställda (höjning från under 50 anställda)
   • Ska gälla företaget med nettoomsättning eller balansomslutning (summa tillgångar) på högst 280 mkr (höjning från 80 mkr)
   • Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna
   • Personaloptionen ska kunna användas för förvärv inte bara av andel utan även av teckningsoption
 4. Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks
  • Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster,
   sjukersättning och aktivitetsersättning (prop. 2021/22:33)
  • Nej till förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
  • Ja till förstärkt skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning
   • Skattereduktionen ska i princip motsvara jobbskatteavdraget, för att ta bort skillnaden i beskattning jämfört med arbetsinkomster
 5. En cykelförmån införs
  • Skattelättnad för cykelförmåner och skattefri
   uthyrning av personliga tillgångar (prop. 2021/22:34)
  • Ja till skattelättnad för cykelförmåner
   • Skattefri förmån upp till 3 000 kr om året, om förmånen är högre ska bara det överskjutande beloppet beskattas
  • Nej till skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Alla lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

 

Tre nya skatteförslag från oppositionen

Rambeslutet i riksdagen omfattade ytterligare tre skattebeslut, som inte grundade sig på propositioner från regeringen. De grundade sig i stället på förslag från oppositionen som togs in i Finansutskottets betänkande (bilaga 9 Utskottets lagförslag).

 1. Höjt grundavdrag för personer över 65 år
 2. Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare
 3. Utökad avdragsrätt för gåvor
  • Skattereduktionen ska uppgå till 25 % av underlaget, liksom idag
  • Men taket för skattereduktionen fördubblas, från dagens 1 500 kr till 3 000 kr per år från 2022
  • Det höjda taket innebär att gåvor upp till 12 000 kr per år kommer att ge skattereduktion (12 000 kr x 25 % = 3 000 kr)

Även dessa lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

 

Inget beslut nu om taket för sjukpenninggrundande inkomst

Regeringens budget innehöll bara ett färdigt lagförslag, nämligen om höjning av taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den frågan ledde inte till något beslut nu, det blir troligen inom sitt utgiftsområde till mitten av december 2021. Vi kan inte nu förutsäga hur beslutet blir, om taket för SGI kommer att höjas eller inte, men vi följer frågan.

Uppdatering 16 december 2021: Riksdagen har antagit regeringens förslag till höjt SGI-tak.

 

Höständringsbudgeten för 2021

Samtidigt med budgetpropositionen för 2022 presenterade regeringen även sin ordinarie höständringsbudget för 2021. Det har vi skrivit om här.

Riksdagen antog Finansutskottets betänkande med regeringens budget, utan ändringar. Här är länkar till dokumenten.

 

Kontakta oss om skattenyheterna

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på EU-flaggan, symboliserar godkänt för förläningar av förstärkta omställningsstödet
Svenska företag har fått rätt i EU-domstolen mot Skatteverket i flera fall (Bild: piqsels.com, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Många utredningar, remisser och propositioner är på väg från regeringen
– Mjukare regler om avstämning av stöd korttidsarbete beslutade i riksdagen
– Skatteverket har publicerat föreskrifter och ställningstagande om bostadsförmån
– Finansinspektionen och Naturvårdsverket: Kryptotillgångar hotar klimatomställningen
– Bokföringsnämnden har publicerat frågor och svar om AGS-utbetalningen från Fora
– Bokföringsnämnden har uppdaterat K3 Årsredovisning och koncernredovisning
– Ny standard för hållbarhetsrapportering i små och medelstora företag lanserad i Sverige, Norge och Finland
– Sverige har lägst andel fattigpensionärer inom hela EU enligt Pensionsmyndigheten
– RedovisningsHuset i Södertälje säljer till finländska Balanco, men fortsätter med samma namn, VD och personal

Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som händer. Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

13 rättsfall på 30 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HovR: Bokföringsbrott
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner (5 rättsfall)
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Tidpunkt överlåtelse aktier (kapitalbeskattning)
– KR: Dragracing hobby eller verksamhet (inkomstskatt och moms)
– KR: Avdrag vid försäljning bostadsrätt (kapitalbeskattning)
– KR: Omstrukturering (moms)
– KR: Ekonomisk verksamhet (moms)
– KR: Överlåtelse verksamhet (moms)
– FR: Konsolidering av BRF (redovisningsrätt)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kalender, illustrerar att viktiga datum för skatter och avgifter är uppdaterade hos Skatteverket
(Bild: pxhere.com, har beskurits)

Du hittar datum att hålla reda på från vår sida Viktiga datum. Det gäller både dig privat och ditt företag.

Klicka på länken till Skatteverket, så ser du allt om när det är dags att deklarera eller betala skatter och avgifter. Skatteverket har uppdaterat listan till och med 2022.

 

Se upp med andra viktiga datum för just din verksamhet!

Det finns fler datum än på den här listan som kan vara viktiga för dig, t.ex. att den 31 januari 2022 är sista dagen att skicka in ansökan om rot- och rututbetalning för 2021, alltså där kunden har betalat före årsskiftet. Utförare som missar det får inte ut några pengar och kunden går miste om sin skattereduktion. Du som är utförare – se till att få ut dina pengar i tid!

Kontakta oss om viktiga datum 2022 för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dagar som du behöver passa för just för dig och din verksamhet.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Logo Balanco
Balanco Accounting Oy
Logo Metric
Metric Accounting

Balanco Accounting Oy förvärvar RedovisningsHuset i Södertälje AB i november 2021. Hans Sundqvist fortsätter som VD i RedovisningsHuset, med stöd av alla medarbetare du är van att träffa. Du behåller din kontaktperson och samarbetar med oss på samma sätt som tidigare.

Balanco driver verksamhet i Finland och i Sverige. I Sverige bedrivs verksamheten under namnet Metric Accounting med undantag för oss. Vi fortsätter under samma namn, RedovisningsHuset i Södertälje, vilket är ett starkt och sedan länge (1984) väl inarbetat varumärke.

Genom Metric och Balanco kommer vi att ingå i en företagsgrupp med sju kontor i två länder. I Sverige med kontor i Södertälje, Stockholm, Sollentuna och Visby. I Finland med kontor i Helsingfors, Vanda och Lahti.

Därmed kan vi utöka servicen för dig med verksamhet på andra orter och för dig med verksamhet både i Sverige och Finland. Du är välkommen med frågor och funderingar till din kontaktperson hos oss eller Hans Sundqvist.

 

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifterna till oss. Välkommen om du har frågor eller funderingar!

Hans Holmqvist
Hans Holmqvist

Grattis Hans, som har blivit auktoriserad redovisningskonsult. Med dig har vi nu hela 12 auktoriserade redovisningskonsulter på RedovisningsHuset i Södertälje, och dessutom 2 auktoriserade lönekonsulter.

Det är mycket arbete att nå dit du har kommit Hans, men nu är du där. Bra jobbat!

 

Kontakta oss

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Vi är 24 engagerade medarbetare till din tjänst: 15 auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade lönekonsulter, 9 specialister på olika områden och 1 jurist. Hos oss har du fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Tillväxtverket handlägger korttidsstöd för korttidsarbete
Tillväxtverket, en av förmedlarna av statliga coronastöd (Bild: Tillväxtverket, Creative Commons, har beskurits)

Snart öppnar Tillväxtverket tjänsten för ansökan om korttidsstöd gällande korttidsarbete under juli-september 2021. Du kan söka under perioden 3-30 november 2021.

Följ länken så hittar du Tillväxtverkets information om de nya stödmånaderna.

 

Kontakta oss om stöden

Vi hjälper dig att hålla reda på de olika stöden i vår översikt Coronastöd från 1 oktober 2021. Översikten är uppdaterad med datumen i november för ansökan om korttidsstöd.

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Pensionsmyndigheten räknar fram inkomstbasbeloppet
Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Inkomstbasbeloppet för år 2022 blir 71 000 kr, en höjning med 2 800 kr från 2021 års inkomstbasbelopp som är 68 200 kr.

Uppdatering 2021-11-03: Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet, helt enligt beräkningen från Pensionsmyndigheten.

 

Effekter av inkomstbasbeloppet

Vi har en heltäckande beskrivning av hur alla tre basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter inkomstbasbeloppet har på gränser för tjänstebeskattad utdelning, tjänstebeskattad vinst vid försäljning av aktier och högsta pensionsgrundande inkomst (PGI).

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2022. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på EU-flaggan, symboliserar godkänt för förläningar av förstärkta omställningsstödet
Bild: piqsels.com (har beskurits)

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att förlänga det förstärkta omställningsstödet.

Beslutet avser två förlängningar.

 1. Förlängd ansökningstid för det befintliga stödet för augusti 2020-april 2021
 2. Nytt stöd för månaderna maj-september 2021

 

Vad är det förstärkta omställningsstödet?

Stödet ska täcka en andel av företagets fasta kostnader, om verksamhetens omsättning har drabbats extra hårt av en eller flera av följande restriktioner.

 • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med många deltagare
 • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
 • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
 • Serveringsförbud för alkohol till 11 april 2021
  • Alltså ingen giltig restriktion för stöd maj-september
 • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 juni 2021
  • Alltså ingen giltig restriktion för stöd juli-september 2021

Stödet hanteras av Skatteverket.

 

1. Förlängd ansökningstid

Ansökningstiden för stödmånaderna augusti 2020-april 2021 upphör 31 oktober 2021. Nu när regeringen har fått godkänt från EU så ska ansökningstiden förlängas till 30 december 2021.

Du har mer information om stödmånaderna med förlängd ansökningstid i vår översikt Coronastöd från 1 oktober 2021.

Regeringen avser att fatta beslut om den förlängda ansökningstiden samtidigt med beslutet om en förordning för de nya stödmånaderna (nästa avsnitt nedan).

 

2. Nya stödmånader

April 2021 är sista stödmånaden enligt de gällande reglerna. Nu när regeringen har fått godkänt från EU så ska stödet förlängas med fem nya månader, maj-september 2021.

Villkoren för att få stöd för de nya månaderna är ”i huvudsak” samma som för tidigare månader.

Var och en av de fem nya månaderna är en egen stödperiod. Varje månad ska jämföras med motsvarande månad 2019. Exempelvis är maj 2019 jämförelsemånad om företaget söker stöd för maj 2021.

Regeringen avser att fatta beslut om en förordning för de nya stödmånaderna ”inom kort”.

Du har mer information om de nya stödmånaderna i vår översikt Coronastöd från 1 oktober 2021.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Häst, illustrerar rättsfall om ekonomisk verksamhet för momsregistrering
Ett företag vann mål om hästverksamhet som ekonomisk verksamhet, i rättsfall om moms (Bild: hippopx.com, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Efter förra månadens budgetspecial återgår vi nu till vår heltäckande rapportering.

– Många utredningar, remisser och propositioner är på väg från regeringen
– Nu börjar de permanenta reglerna om korttidsarbete att gälla igen
– Riksdagen har börjat fatta beslut efter sommaruppehållet
– Äntligen är skattereduktionen för investeringar 2021 klubbad
– Många intressanta ställningstaganden och vägledningar från Skatteverket
– Betalningssystemet P27 förbereds i hela Norden
– RFR 2 för 2022 är på gång
– Flera nyheter från BFN
– BAS-kontoplanen är under översyn
– Nya avsnitt i lönepodden från Srf
– Därför räcker inte årsredovisning som PDF till Bolagsverket
– Nollräntan fortsätter i Sverige, men Norge har påbörjat ”normalisera räntan”

Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som är händer. Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

8 rättsfall på 29 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HD: Hembud efter upprepad gåva av fastighet (giltighet av ursprungligt hembud)
– HovR: Handel med bostäder (bokföringsbrott och skattebrott)
– HFD: Vad händer hos Tillväxtverket efter domen om jämförelsemånad? (korttidsstöd)
– HFD: Ekonomisk verksamhet (moms)
– KR: Minskning av överkursfond (omställningsstöd)
– KR: Dricks, motsatt utgång i nytt rättsfall (arbetsgivaravgifter eller inte?)
– KR: Fördelning av fastighetsförsäljning (fastighetstaxering)
– KR: Handel med bostäder (inkomstslag, skattetillägg – 2 rättsfall)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Grävmaskin, symboliserar investeringar i inventarier
Bild: Boom22, pxhere.com

Den 13 oktober 2021 fick vi äntligen beslutet i riksdagen om investeringsstödet, skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021.

 

Skattereduktionen och villkoren

Skattereduktionen gäller investeringar i inventarier under kalenderåret 2021, alltså retroaktivt från den 1 januari 2021 och fram till 31 december 2021. Tidpunkterna gäller oavsett företagets räkenskapsår.

Skattereduktionen innebär att skatten på inkomst av näringsverksamhet minskar med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Skattereduktionen gäller både fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Till exempel omfattas enskild näringsverksamhet, aktiebolag och delägare i handelsbolag.

Skattereduktionen gäller investeringar i materiella anläggningstillgångar, alltså inte i immateriella eller finansiella anläggningstillgångar. Vi kan hjälpa dig att klara ut vad dina investeringsplaner klassificeras som. Även inköp av begagnade inventarier, eller utgifter för egentillverkade tillgångar, kan ge skattereduktion.

Undantag. Företaget får inte skattereduktion för investeringar i tillgångar till den del de betalas med försäkringsersättning eller som ger annan typ av skattereduktion. Inköp från andra företag i en intressegemenskap ger inte heller skattereduktion. Investeringar i tillgångar som hyrs ut via finansiellt leasingavtal till privatpersoner undantas också från skattereduktionen, liksom investeringar i fastigheter.

Det finns inga beloppsgränser för vilka investeringar som kan ge skattereduktion, frånsett spärren för direktavdrag (se eget avsnitt nedan). Ett krav är dock att investeringen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (avskrivningar). Kravet på avskrivningar medför att:

 • Tillgången ska finnas kvar i företaget
 • Du kan inte kan få skattereduktion om du får göra direktavdrag för investeringen (se eget avsnitt nedan)

Kopplingen av skattereduktionen till inventarier innebär att värdeminskningsavdragen ska göras genom räkenskapsenliga avskrivningar eller restvärdeavskrivning. Det utesluter fastigheter från skattereduktionen. Vi hjälper dig att klara ut vilken typ av värdeminskningsavdrag som är aktuella för din investering.

Skattereduktionen kommer ett år senare, för att säkerställa att tillgången finns kvar i företaget i nästa bokslut. Ett företag med balansdag (räkenskapsårets sista dag) den 31 december, som gör investeringar under 2021, får skattereduktionen i bokslutet för 2022. Företag med brutet räkenskapsår får skattereduktionen i bokslutet närmast efter 2022. Företaget ska begära skattereduktionen i inkomstdeklarationen för 2022 eller närmast därefter beroende på balansdag.

Skattereduktionen avräknas mot inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Avräkningen ska göras sist, efter andra skattereduktioner. Om skattereduktionen inte kan utnyttjas, till exempel på grund av skattemässigt underskott, så får det sparas ett år men inte mer.

Tillgången ska finnas kvar i företaget den 31 december 2022, eller på balansdagen närmast efter 2022 om räkenskapsåret är brutet.

 

Redovisning av skattereduktionen

Skattereduktionen är inte ett näringsbidrag, alltså inte en intäkt i redovisningen och beskattningen, utan i stället en minskning av skattekostnaden. I nästa bokslut efter 2021 ska skattereduktionen alltså bokföras som en minskad skattekostnad och en minskad skatteskuld eller ökad skattefordran.

Större företag ska beräkna uppskjuten skatt och redovisa den i bokslutet. De kan därmed få en uppskjuten skattefordran för investeringar under 2021, som realiseras i bokslutet för 2022 eller närmast därefter för företag med brutet räkenskapsår.

 

Skattereduktion eller direktavdrag?

Investeringar som får eller ska dras av direkt kan inte ge skattereduktion.

Du kan alltid få direktavdrag för investeringar i inventarier av mindre värde eller med kort livslängd, enligt både inkomstskattelagen och redovisningsreglerna. (18 kap. 4 § IL). Inget av dessa två alternativ får kombineras med skattereduktion, oavsett om du väljer att använda möjligheten till direktavdrag eller tar upp utgifterna som tillgång i redovisningen.

 • Mindre värde
  • Anskaffningsvärde under 0,5 prisbasbelopp
  • 2021: 23 800 kr exklusive moms (Basbelopp för 2021)
 • Kort livslängd
  • Högst 3 år

Alternativet Kort livslängd kan gälla investeringar som är högre än 0,5 prisbasbelopp.

 

13 månaders förarbete, 12 månaders giltighet

Redan den 17 september 2021 gick regeringen ut med att de ville införa en tillfällig skattereduktion för investeringar. Syftet var att stimulera investeringar och tillväxt i företagen i den ekonomiska återstarten efter pandemin. En god idé!

Vis av tidigare erfarenheter vet vi att vi inte bör vidta ekonomiska åtgärder, såsom investeringar, utifrån regler som inte är beslutade ännu. Det kom dock att dröja till 3 juni innan regeringen fastställde ett färdigt förslag till riksdagen och ytterligare några dagar innan nyheten publicerades.

Riksdagen hann inte fatta beslut före sommaruppehållet, men nu är det alltså klart. Riksdagen beslutade helt enligt regeringens förslag i propositionen.

Investeringsstödet har ett brett stöd, politiskt och i näringslivet. Kritiska röster har dock höjts om att beslutet dröjde så länge. Tiden för företag att agera är nu mycket kort med bara elva veckor kvar till årsskiftet. Kommer stödet att kunna medföra en påtaglig samhällsekonomisk effekt på så kort tid?

Oavsett vilket så bör du känna till möjligheten i ditt företag. Om du ändå behöver göra en investering så kan du se till att göra den på rätt sätt och i rätt tid för att få ner årets skattekostnad. Om investeringen inte är absolut nödvändig att göra just nu så kanske det däremot är bättre att vänta, även om du går miste om skattereduktionen. Vi hjälper dig att göra denna avvägning för just ditt företag.

 

Kontakta oss om investeringsstödet

Påverkar stödet ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Vi hjälper dig också att hantera skattereduktionen rätt i ditt bokslut och i deklarationen.

Investeringsstödet ingår i coronastöden för företagare. Här ser du vad som fortfarande gäller.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!