Pressträff med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson den 4 september 2023 med presentation av budgetnyheter för 2024.
Pressträff med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson den 4 september 2023 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 4 september 2023 presenterade statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson budgetnyheter om inkomstbeskattningen 2024.

Vi har tidigare skrivit om en remiss där regeringen testade ett antal förslag.

Men gårdagens presentation visade en annan inriktning.

 

Två huvudnyheter

Gårdagens budgetnyheter handlade om två huvudpunkter.

1. Förstärkt jobbskatteavdrag. Skattesänkning framför allt för personer med låga och medelhöga inkomster.

Rubrikens första del om sänkt skatt på arbete syftar på denna punkt.

2. Fryst brytpunkt för statlig skatt. Inkomstgränsen för att börja betala statlig skatt med 20 % utöver ordinarie skatter och avgifter brukar räknas upp med konsumentprisindex varje år. Budgetnyheten på denna punkt innebär dock att det blir ingen uppräkning 2024.

Rubrikens andra del om höjd skatt på arbete syftar på denna punkt, eftersom många i praktiken kommer att betala mer i statlig skatt 2024 än med ordinarie lagstiftning.

 

Genomförande

Förslagen kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2024, som ska lämnas till riksdagen den 20 september 2023.

Färdiga förslag till lagändringar kommer dock att överlämnas till riksdagen i separata propositioner senare under hösten 2023.

En av de två punkterna har redan förts vidare till remiss, nämligen den om att frysa brytpunkten för statlig skatt.

 

Skiktgräns och brytpunkt

Regeringen använder uttrycket skiktgräns. Det är den lagstadgade gränsen för när statlig skatt börjar tas ut efter grundavdrag. Du behöver göra en skatteberäkning för att få fram hur din årsinkomst förhåller sig till skiktgränsen.

Vi använder i stället uttrycket brytpunkt. Det är gränsen för när statlig skatt börjar tas ut före grundavdrag. Helt enkelt din årsinkomst, något de flesta av oss har en ganska bra uppfattning om.

Regeringens lagförslag innebär att skiktgränsen 598 500 kr för 2023 även ska gälla för 2024 (65 kap. 5 § IL, inkomstskattelagen).

En skiktgräns på 598 500 kr (årsinkomsten efter grundavdrag) motsvarar en brytpunkt (årsinkomsten före grundavdrag) på 613 900 kr för dig som inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023 respektive 2024. För dig som har fyllt 66 år eller mer den 1 januari 2023 respektive 2024 gäller brytpunkten 683 200 kr, eftersom äldre personer har ett förhöjt grundavdrag. Den skillnaden kommer att kvarstå.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Vi återkommer när budgetpropositionen för 2024 har avlämnats till riksdagen den 20 september 2023.

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor och övriga tillhörande handlingar. Förutom redaktionella ändringar har vi den viktiga nyheten att vi frångår vårt eget avtal med dig när det gäller årets omräkning av våra priser. Naturligtvis till din fördel.

Avtalet säger att vi ska räkna om priserna med inflationen från den 1 september varje år, enligt konsumentprisindex (KPI) för juni. Det har fungerat bra förut och täckt våra egna kostnadsökningar. Men denna gång halverar vi prisändringen som inflationen skulle ha lett till. Det gör vi av två skäl.

För det första har du och många andra företagare en svår situation nu. Vi tar hänsyn till det besvärliga läget med denna halvering och hoppas att det hjälper dig. Det är vår högsta prioritet.

För det andra har sättet att beräkna inflationen på hos Statistikmyndigheten SCB blivit alltmer missvisande. Beräkningarna av inflationen utgår varje månad från kostnadsutvecklingen de senaste tolv månaderna. Det innebär att rent matematiskt smittas dagens inflationssiffror fortfarande av de kraftiga prisökningarna som vi hade hösten 2022. Tittar vi i stället på de senaste 5-6 månaderna så har inflationen börjat falla ordentligt, närmast halverats. Det bör snart visa sig i inflationsberäkningarna för de närmaste månaderna. Riksbanken borde därmed inte höja räntan mer nu, men vi får se hur det utvecklar sig.

Viktigast av allt är att vi tillsammans tar oss igenom de här tiderna tills ekonomin börjar ta fart igen. Tala med din kontaktperson hos oss om du upplever problem i verksamheten!

De nya allmänna villkoren börjar gälla den 1 september 2023 och finns att läsa här på hemsidan.

Gårdsförsäljning av alkohol, en av många frågor som väntar på beslut, vi tar upp nuläget i Månadens Nyheter del 1 (Bild Christiann Koepke, Unsplash)

Ekonominyheter: Gårdsförsäljning av alkohol, en av många frågor som väntar på beslut – vi tar upp nuläget i Ekonominyheter del 1 (Bild Christiann Koepke, Unsplash)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter från regeringskansliet och riksdagen, i urval för företagandet.

Regeringskansliet
– 23 pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
Riksdagen
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Nya räntor på skattekontot 1/8 2023 (vi visar omräknade jämförelseräntor)
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Öppning för överföring av personuppgifter till vissa motparter i USA
Bolagsverket
– Bluffmail går ut till företagare
Pensionsmyndigheten
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
– Prisbasbeloppen 2024
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fem pågående projekt, nuläget och tidplanerna
1. K-regler om årsredovisningar (2 remisser)
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (1 remiss)
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Seminarium 1/9 2023 om nya regler för hållbarhetsrapportering
BAS-kontogruppen
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Sex aktuella fall från hovrätterna. Effektivt förklarade på 27 minuter, bara 4,5 minuter per fall!

HovR – Hovrätterna
– Ingen bokföring av transaktioner för annans räkning: Bokföringsbrott?
– Ingen bokföring av handel med kryptotillgångar: Bokföringsbrott?
– Personligt betalningsansvar kapitalbrist: Från vilken tidpunkt?
– Upprättad kontrollbalansräkning vid kapitalbrist: När är ”genast”?
– Olovlig värdeöverföring: Återbäringsskyldighet?
– Vårdslös rådgivning: Skadestånd eller medvållande för kunden?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Skylt Skatteverket, illustrerar nya räntor på skattekontot
Skatteverkets skylt på Esseltehuset i Stockholm (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Vi får återigen höjda räntor på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, sex månader efter förra höjningen 1 februari 2023.

 • Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 augusti (SKV, pressmeddelande 26 juli 2023)

Kostnadsräntorna höjs med 1,25 procentenheter. Intäktsräntan höjs med 0,5625 procentenheter. Från den 1 augusti 2023 gäller följande räntenivåer.

 • 5,00 % Låga kostnadsräntan från 1 februari 2023
  • Kvarskatt, anstånd att betala skatter och avgifter
  • (3,75 % Låga kostnadsräntan till 31 juli 2023)
 • 20,00 % Höga kostnadsräntan från 1 februari 2023
  • Skuld som inte är betalad senast på förfallodagen
  • (18,75 % Höga kostnadsräntan till 1 juli 2023)
 • 2,25 % Intäktsräntan från 1 februari 2023
  • Tillgodohavande på skattekontot
  • (1,6875 % till 31 juli 2023)

 

Räntor på skattekontot är skattefria och inte avdragsgilla

Kostnadsräntan är inte avdragsgill, intäktsräntan är skattefri. Därför måste du räkna om räntenivåerna med hänsyn till skatten innan du kan jämföra med till exempel ett banklån eller ett sparkonto.

 • 5,00 % i låg kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 7,14 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (5,00/0,7)
  • Motsvarar 6,30 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (5,00/0,794)
 • 20,00 % i hög kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 28,57 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (20,00/0,7)
  • Motsvarar 25,19 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (20,00/0,794)
 • 2,25 % i intäktsränta på skattekontot, skattefritt
  • Motsvarar 3,21 % i skattepliktig inkomstränta för en fysisk person som betalar 30 % skatt på ränteinkomster (2,25/0,7)
  • Motsvarar 2,83 % i skattepliktig inkomstränta för en juridisk person som betalar 20,6 % skatt på ränteinkomster (2,25/0,794)

Exempel, fysisk person: Är det lönsamt att betala restskatten innan den förfaller?

 • Om du lånar pengar och betalar mindre än 7,14 % i ränta är svaret ja, det är lönsamt att betala restskatten i förväg
  • Betalar du högre ränta än så är svaret nej, det är inte lönsamt att betala restskatten i förväg
 • Om du har sparade pengar och får mindre än 7,14 % i avkastning är svaret ja, det är lönsamt att betala restskatten i förväg
  • Får du högre avkastning än så är svaret nej, det är inte lönsamt att betala restskatten i förväg.

Du kan tänka likadant för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, men då ska du jämföra med 6,3 % i ränta.

 

Kontakta oss om ditt skattekonto

Undrar du om ändringarna berör ditt skattekonto? Och hur du ska planera betalning av eventuell restskatt? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Skylten till Statistikmyndigheten SCB, kontoret i Solna, illustrerar artikel om prisbasbelopp
Statistikmyndigheten SCB beräknar nästa års prisbasbelopp (kontoret i Solna, bild SCB, har beskurits)

Statistikmyndigheten SCB har beräknat vilka två prisbasbelopp som ska gälla nästa år.

Prisbasbeloppet för år 2024 blir 57 300 kr, en höjning med 4 800 kr från 2023 års prisbasbelopp på 52 500 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2024 blir 58 500 kr, en höjning med 5 000 kr från 2023 års prisbasbelopp på 53 500 kr.

 

Beräkningar i juli, beslut i september

SCB publicerar i mitten av juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

Uppdatering 13 september 2023: Regeringen följde som väntat SCBs beräkningar för bägge prisbasbeloppen:

 

Hög inflation ger höga prisbasbelopp

SCB gör beräkningen av prisbasbeloppet genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2023 (405,49). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor. Ökningen är liksom förra året ovanligt stor men det beror på den höga inflationen vi fortfarande upplever.

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter prisbasbeloppet har på gränser för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), lägsta inkomsten som ger pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån med mera.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar SCB genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2023 (405,49). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 ingår helt i det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 ingår successivt alltmer i det nya pensionssystemet.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2024. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Graf som visar utvecklingen av inflationen under juni 2021-juni 2022, mätt som förändring av konsumentprisindex (KPI). KPI är också underlag för beräkningarna av basbelopp.
KPI juni 2022-juni 2023 (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Basbelopp utgår från inflationen och styr många beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 13 700 kr (29 kr per dag)
  • 2023: 12 600 kr (27 kr per dag)
 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 429 700 kr
  • 2023: 393 700 kr
 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 573 000 kr (1 218 kr per dag)
  • 2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 24 238 kr
  • 2023: 22 208 kr
 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbasbeloppet
  • 2024: 614 900 kr Uppdaterat 26 oktober 2023
  • 2023: 599 600 kr
 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
  • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)
  • 2024: 571 500 kr Uppdaterat 26 oktober 2023
  • 2023: 557 250 kr

 

Brytpunkt för statlig skatt

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

Uppdatering 5 september 2023: Sänkt och höjd skatt på arbete 2024.

 • 2024: (26 oktober 2023, enligt höstbudgeten för 2024: Ingen uppräkning 2024, men förstärkta grundavdrag)
  • 683 000 kr 615 300 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2024
  • 758 700 kr 697 300 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2024
 • 2023:
  • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023
  • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023

 

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2024: 28 650 kr
 • 2023: 26 250 kr

 

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp). Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70 %.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

 • 2024
  • 290 kr, hel dag (203 kr efter 3 månader)
  • 145 kr, halv dag
  • 145 kr, natt
 • 2023
  • 260 kr, hel dag (182 kr efter 3 månader)
  • 130 kr, halv dag
  • 130 kr, natt

 

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

 • 2024
  • 300 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   60 kr per dag, frukost
  • 120 kr per dag, lunch eller middag
 • 2023
  • 275 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   55 kr per dag, frukost
  • 110 kr per dag, lunch eller middag

 

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

 • 2024
  • 16 617 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
 • 2023
  • 15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

 • 2024: 229 200 kr
 • 2023: 210 000 kr

Procentsatserna för ränterelaterade belopp 2023 och 2024 hittar du här:

 

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2024: 24 238 kr
 • 2023: 22 208 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2024: 28 650 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 35 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av
 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

 

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

 

Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Vi har en särskild sida med förklaringar av gränserna för låg beskattning av utdelningar och reavinster. Beräkningarna påverkas av prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet varje år. Här hittar du sidan som nu är uppdaterad med de senaste värdena.

 

Kortfakta om basbelopp och mycket mer

Vi publicerar denna översikt varje år. Förra årets översikt hittar du här.

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Vi dig att nå dina mål med hjälp av inkomstplanering. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kan handel med kryptotillgångar vara bokföringspliktig? Det besvaras i ett rättsfall om bitcoin i del 4 av Månadens Nyheter juni 2023.
Ett av rättsfallen i del 4 behandlar frågan om handel med kryptotillgångar är bokföringspliktig (Bild maxpixel.net, har beskurits)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 23 nya, pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner (bl a de omfattande betänkandena SOU 2023:34 ”Bolag och brott” på 545 sidor och SOU 2023:30 ”Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” på 580 sidor, ”en stor strukturreform om förslagen genomförs” [SGI])
– 27 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner (bl a det omfattande slutbetänkandet SOU 2023:35 ”Nya regler om hållbarhetsredovisning” på 521 sidor)
– 1 ramavtal (möjlighet att behålla socialförsäkringsskyddet i arbetsgivarens land vid arbete inom EU/EES)

Riksdagen
– 2 nya beslut (vårändringsbudget för 2023, vårpropositionen inför budgeten 2024)
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Inkomster från sommaruthyrningen rapporteras till Skatteverket
– 5,4 miljarder har betalats ut i elstöd till företag
– Systematik och terminologi i ML jämfört med GML
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– Många har svårt att förstå grundläggande ekonomi
– Fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag
– LEI-koder även för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– 6 av 10 incidenter orsakas av den mänskliga faktorn
– Sanktionsavgifter för Spotify och Bonnier
– Föreläggande att sluta använda Google Analytics
Bolagsverket
– Nu ska stora företag tala om vilka betalningstider de har
Pensionsmyndigheten
– Sommarjobbet ger 176 kr i pension per månad livet ut
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remiss med nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 2/2023
– SKR: Kommun-Bas och Region-Bas 2024
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt
–  Byråförvärv

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Fyra aktuella fall från högsta instanserna på temat bokföringsbrott. Effektivt förklarade på 14 minuter, bara 3,5 minuter per fall!

HD – Högsta Domstolen
– Promessas bokföring: Samma eller olika bokföringsbrott?
HovR – Hovrätterna
– Sena årsredovisningar: Bokföringsbrott av normalgraden eller grovt bokföringsbrott?
– Bokföringsskyldighet för handel med kläder?
– Bokföringsskyldighet för handel med bitcoin?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på Rosenbad, Riksbron och Riksdagen illustrerar beslut om coronastöd
Vägen till den nya momslagen. Från Rosenbad, över Riksbron, till Riksdagen (Bild Panoramio, Wikimedia Commons, har beskurits)

Den 1 juli 2023 börjar nya momslagen gälla.

 • NML: Mervärdesskattelagen (2023:200)

Samtidigt upphör den nuvarande momslagen, 29 år efter att den började gälla 1 juli 1994.

 • ML: Mervärdesskattelagen (1994:200)

Vi har tidigare skrivit om införandet av den nya lagen här.

 

Uppdatering 29 juni 2023:
NML och ML till 1 juli, men ML och GML därefter

I lagens förarbeten (prop. 2022/23:46, se mer nedan under Nycklar till nya momslagen) definieras förkortningarna NML som nya momslagen 2023 och ML som momslagen från 1994. Det är naturligt före lagens ikraftträdande 1 juli 2023. Det är också dessa begrepp vi har använt i denna artikel som är skriven innan den nya lagen börjar gälla.

Men när lagen har börjat gälla 1 juli 2023 är den dock inte ny längre. Då får vi ett nytt perspektiv. Skatteverket (SKV) har anammat det nya perspektivet i sitt omfattande arbete med att uppdatera hemsidan till de nya reglerna. Med den logiken använder de förkortningen ML för momslagen 2023 och GML för momslagen 1994. Det kommer vi också att göra från 1 juli 2023.

Systematik och terminologi i ML jämförd med GML (SKV, vägledning)

 

Förenklingar genom uppdelningar och omstrukturering

Ett huvudsyfte med NML är att skapa en lag som är lättare att förstå och hitta i än ML. Ett annat huvudsyfte är att skapa en bättre överensstämmelse med momsdirektivet från EU. Bland annat följande åtgärder ska bidra till att uppnå dessa syften.

Fler kapitel. ML består av 22 kapitel, men innehållet har med tiden blivit allt mer svåröverskådligt och avviker från strukturen i momsdirektivet från EU. NML är omstrukturerad och består av 24 kapitel som ska följa momsdirektivet bättre än ML.

Fler paragrafer. ML har ändrats många gånger och i flera fall har paragraferna blivit allt längre och snårigare. I NML är långa paragrafer uppdelade i flera och kortare bestämmelser. Målsättningen har varit att en paragraf ska bestå av högst tre stycken (prop. s. 209). En annan nyhet är att de flesta kapitlen inleds med en paragraf om innehållet i kapitlet (prop. s. 209).

Fler underrubriker. NML har flera underrubriker än ML, för att underlätta läsningen.

Däremot har det inte funnits något syfte att ändra innebörden av reglerna. Utredningen som tog fram förslagen hade från början uppdraget att göra en rent teknisk översyn av lagen, men inte att utreda och föreslå förändringar av reglerna. Under den långa vägen från utredningsdirektiv (juni 2016) till att NML börjar gälla (juli 2023) har det dock tillkommit några regelförändringar, bland annat om momsplikten för intern service inom föreningsvärlden. Men i huvudsak har ambitionen med en renodlad teknisk översyn kunnat bibehållas. Det medför att rättsfall som gäller ML kan fortsätta att gälla även för NML, även om referenser till kapitel och paragrafer inte stämmer längre.

 

Nycklar till nya momslagen

Förarbeten till NML hittar du i regeringens förslag, en proposition på hela 999 sidor.

Riksdagen antog den omfattande propositionen i sin helhet, sånär som på ”en ändring av lagteknisk karaktär” från utskottet. Ändringen handlade om att byta ordet omsättning till leverans i 39 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Alltså inget som påverkar den stora helheten.

I slutet av propositionen finns nämligen tre jämförelsetabeller till vår hjälp. Framför allt bilaga 5 (från ML till NML) kan vara ett stort stöd under de närmaste åren, innan vi känner att vi är hemmastadda i NML. För att underlätta för dig har jag skapat ett utdrag ur propositionen för var och en av jämförelsetabellerna.

 • Bilaga 4 (s. 736): NML/ML (PDF-fil, 22 sidor)
  • = Hitta en paragraf i ML från NML
 • Bilaga 5 (s. 758): ML/NML (PDF-fil, 20 sidor)
  • = Hitta en paragraf i NML från ML
 • Bilaga 6 (s. 778): NML/EU (PDF-fil, 16 sidor)
  • = Hitta en artikel i EUs momsdirektiv från NML

Exempel. Du vet att momssatserna 25 %, 12 % och 6 % regleras i 7 kap. 1 § ML, men var hittar du den bestämmelsen i NML? Du använder bilaga 5 (ML/NML) och ser att paragrafen motsvaras av hela 17 olika bestämmelser i NML. För varje stycke och punkt i paragrafen i ML hittar du en hänvisning till NML.

Skälet till de många hänvisningarna är att 7 kap. 1 § ML är ett praktexempel på en lång och därmed krånglig paragraf i ML. Därför är den uppdelad i NML. När vi väl blir vana vid sättet att skriva i NML så tror jag vi kommer att uppskatta det mycket!

 

Kontakta oss om nyheterna

Som kund hos oss ska du normalt sett inte behöva gräva i lagtexter. Men momsreglerna är så omfattande och genomgripande i företagandet så vi vill hjälpa dig att förstå och hantera förändringarna. Självklart kan du avstå och vända dig till oss i stället.

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om ekonomin i just ditt företag och om din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Finansminister Elisabeth Svantesson visar upp vårbudgeten 2023 (2023 års ekonomiska vårproposition) med ramarna för höstbudgeten
Finansminister Elisabeth Svantesson med vårbudgeten 2023 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 20 juni röstade riksdagen igenom regeringens vårbudget och vårändringsbudget. Regeringens förslag blev antagna utan ändringar.

Vi har beskrivit innehållet i de två budgetpropositionerna här.

Vårändringsbudget 2023

Vårändringsbudgeten för 2023 innehåller inga nyheter för företagandet. Länken ovan till artikeln leder dig till mer om innehållet.

 

Vårbudget med riktlinjer för budgeten 2024

Vårbudgeten med budgetramar för 2024 innehåller inte heller några nyheter för företagandet. Länken ovan till artikeln leder dig till betydligt mer om innehållet och även tidplanen fram till färdig budget i höst.

Efter publiceringen av vårbudgeten har regeringen dock kommit med desto mer på skatteområdet. Vi har skrivit om det här.

Sista svarsdag för remisserna är den 28 juli 2023. Remissutfallet avgör om och hur regeringen går vidare med förslagen till budgetpropositionen för 2024 i höst.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på tidning i brevlåda illustrerar att det här slipper du från oss, nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje firar 10 år i digital form
Nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje firar 10 år i digital form – Pappersutskick som här på bilden slipper du från oss (Bild pxhere.com, beskuren)

Den 15 januari 2014 började vi skicka ut våra nyhetsbrev digitalt till alla våra kunder och kontakter. Det är 10 år och 100 utskick sedan. Var du kanske med från början?

Men åren med nyhetsbrevet är inte enda jubiléet.

RedovisningsHuset i Södertälje har funnits sedan 1984. I år är det alltså 40 år sedan vi startade. Ända från början har vi satsat på nyttig information till dig som kund och kontakt.

Hemsidan, nyhetsbrevet och Månadens Nyheter på YouTube är våra centrala kanaler till dig, tillsammans med våra sidor på Facebook och LinkedIn.

Vi har publicerat 555 inlägg med nyheter och översikter på denna hemsida, detta inlägg oräknat. Vi producerar alla nyheter själva, i urval för ditt företagande och presenterade i sina sammanhang, med länkar till källorna. Nyheterna är sedan grunden för nyhetsbreven, som alltid innehåller länkar till mer information för dig.

Du har alla utskick samlade här. På denna sida kan du också lägga till din e-postadress till sändlistan, om du inte redan har nyhetsbrevet.

 

Vår YouTube-kanal

Vår YouTube-kanal firar 5 år nu, med 124 publicerade nyhetsvideor.

Vi har fått många positiva kommentarer om vår nyhetsbevakning på hemsidan, i nyhetsbreven och på YouTube. Ett stort tack till alla läsare och tittare – Du sporrar oss att fortsätta!

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!