Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i onsdags (2023-11-29) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Statslåneräntan 2024 | METRIC RedovisningsHuset | Digitala stämmor

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Personalen på RedovisningsHuset i Södertälje, som blir METRIC RedovisningsHuset i början av 2024. Nytt namn, samma välkända ansikten!
I början av 2024 byter vi namn till METRIC RedovisningsHuset – Nytt namn, samma välkända ansikten!

Under första kvartalet 2024 kommer RedovisningsHuset att fusioneras med METRIC Accounting. Då byter vi också namn till METRIC RedovisningsHuset.

Det är bara vårt namn som blir ändrat. Vi är fortfarande samma byrå med samma personal och din kontaktperson är kvar med samma kontaktuppgifter som tidigare.

Vi kommer att fortsätta hjälpa dig och ditt företag på samma sätt som innan. Emellertid kommer avsändaren i vår kommunikation från och med januari 2024 att vara METRIC RedovisningsHuset. Exempelvis när vi skickar ett ärende ifrån vår portal Accountec, så kommer det att stå METRIC som avsändare.

Du kommer att kunna logga in på samma sätt som tidigare och alla dokument finns där. Vårt namnbyte kommer inte föra med sig några större ändringar för dig som kund.

 

Kontakta oss om du har frågor om namnbytet

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor om fusionen, namnbytet eller något annat i dina kontakter med oss.

Permanenta regler tillåter helt digitala stämmor från och med 2024. Det gäller både bolagsstämmor och föreningsstämmor.
Helt digitala stämmor är tillåtna igen från och med 2024 (Bild IAEA Imagebank, CC BY 2.0, creativecommons.org, har beskurits)

Från den 1 januari 2024 blir det möjligt att hålla helt digitala stämmor. Det har riksdagen beslutat.

Möjligheten gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar och omfattar därför både bolagsstämmor och föreningsstämmor. Hit hör även bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Men för att kunna använda den nya möjligheten behöver du först ändra bolagsordningen eller stadgarna.

Vi har beskrivit regeringens förslag i en tidigare artikel. Riksdagens beslut blev helt enligt regeringens förslag, så innehållet i artikeln fortsätter att gälla.

 

Kontakta oss om digitala stämmor i bolagsordningen eller stadgarna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om att uppdatera bolagsordningen för ditt aktiebolag med möjligheten till digitala bolagsstämmor. Det samma gäller dig som arbetar i en ekonomisk förening och vill använda möjligheten till digitala föreningsstämmor.

Vi kan förbereda ändringarna nu och se till att de blir registrerade efter 1 januari 2024 när de nya reglerna börja gälla.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

 

Riksgälden fastställer statslåneräntan (SLR)
Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 2024 (Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

Statslåneräntan 2024 (SLR) blir 2,62 % (2023: 1,94 %).

 

Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år vilket enligt Riksgälden ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 23 november 2023 fastställde Riksgälden SLR till 2,62 % för veckan 24-30 november 2023. Därmed blir det också den räntesatsen som kommer att styra många skattevärden under 2024. SLR 2,62 % är 0,68 procentenheter högre än de 1,94 % som gäller för 2023.

 

Statslåneräntan och golvregler för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 % i olika regler, om SLR skulle vara lägre.

2024 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

 

Statslåneräntan 2024 styr flera skatteberäkningar

Här är några exempel på effekterna av den SLR som har fastställts för 2024.

 

Utdelningsutrymme (gränsbelopp)

Utdelningsutrymme för kapitalbeskattning av utdelning och vinst vid försäljning av kvalificerade aktier i fåmansföretag.

 • Huvudregeln
  • Anskaffningsvärde x 11,62 %
   • 2024: 2,62 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2023: 10,94 %
   • För gamla aktieinnehav kan anskaffningsvärdet i stället vara ett indexuppräknat värde, förmögenhetsvärdet 1990 eller kapitalunderlaget 1992
 • Huvudregeln och förenklingsregeln
  • Sparat utdelningsutrymme x 5,62 %
   • 2024: 2,62 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2023: 4,94 %

De här reglerna är styrda av SLR. Dessutom styr basbeloppen utdelningsutrymmet på flera andra sätt. Du har en sammanfattande beskrivning av beräkningarna här.

 

Räntefördelning

Skattemässig räntefördelning för fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag.

 • Positiv räntefördelning 8,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0 %) + 6 procentenheter
  • 2023: 7,94 %
 • Negativ räntefördelning 3,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2023: 2,94 %

 

Periodiseringsfonder

Skattemässig ränta för räkenskapsårets ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer utom handelsbolag/kommanditbolag.

 • Schablonintäkt IB x 2,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %)
  • 2023: 1,94 %

 

Förmåner

Bilförmån, ränterelaterat belopp beräknat på nybilspriset. Dessutom ska du lägga till prisrelaterat belopp, ett fast belopp och fordonsskatten i förmånsvärdet.

Följande gäller för bilar registrerade från 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 2,834 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) x 0,70 = 1,834 % + 1 procentenhet = 2,834 %
  • 2023: 2,358 %

Följande gäller för bilar registrerade före 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 1,965 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) x 0,75 = 1,965 %
  • 2023: 1,455 %

Ränteförmån för lån med rörlig ränta, den del av låneräntan som understiger jämförelseräntan.

Enligt dagens regler:

 • Jämförelseränta 3,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2023: 2,94 %

Enligt förslag i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1):

 • Jämförelseränta 4,12 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) + 1,5 procentenheter
  • 2023: 2,94 %

Om SLR ökar eller minskar minst 2 procentenheter jämfört med 2,62 % till utgången av maj 2024 så blir den nya SLR plus pålägget jämförelseränta för juli-december 2024.

Räntefria lån och lån med fast ränta ska i stället jämföras med SLR vid lånetillfället plus plus pålägget, men lägst 0,50 %.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Skatten på ISK blir 1 086 kr år 2024 för ett sparkapital på 100 000 kr. Det är den högsta nivån på schablonintäkten och skatten sedan ISK infördes 2012.

 • Schablonintäkt 3,62 % x 30 % kapitalskatt = Skatt 1,086 %
  • 2024: 2,62 % (golv 1,25 %) + 1 procentenhet = 3,62 %
  • 2023: 2,94 % x 30 % kapitalskatt = Skatt 0,882 %

Skatten tas ut varje kvartal, beräknat på schablonintäkten för en fjärdedel av det investerade kapitalet.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden och procentsatser för ett stort antal situationer.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i torsdags (2023-11-02) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Julgåvor & julbord | Momsavdrag blandad verksamhet | Utgifter för LEI-koder

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Tid för julbord och julklappar - men med skattebegränsningar.
Julgåvor och julbord – Men med skattebegränsningar (Bild: Pixabay)

Här är vad som gäller när företag ger julgåvor och bjuder på julbord 2023. Vi tar upp några vanliga frågor om reglerna som gäller i år. Alla belopp som anges är per person.

 

Julgåvor till personal

En anställd eller uppdragstagare kan få en julgåva som skattefri förmån om marknadsvärdet är högst 500 kr inklusive moms. Den ingående momsen är avdragsgill för skattefria gåvor.

Beloppet är ett gränsvärde. Det innebär att så fort beloppet överskrids blir hela beloppen en skattepliktig förmån för den anställde. Företaget måste i så fall också betala arbetsgivaravgifter och dra preliminärskatt på förmånsvärdet. Momsen blir inte avdragsgill.

 • Marknadsvärde 500 kr = Skattefritt
 • Marknadsvärde 501 kr = Skattepliktig förmån för hela beloppet

Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat för mottagaren att köpa varan eller tjänsten, alltså inte kostnaden efter mängdrabatt etc. för företaget.

Julgåvan kan i princip vara vad som helst utom kontanter, eller något som kan jämföras med kontanter.

Skatteverket anser att skattefria gåvor kan vara till exempel aktier, resor, restaurangbesök, vin, sprit eller presentkort, så länge det inte kan bytas mot pengar.

 

Gåvor till ideella organisationer

Gåvor från företag till ideella organisationer är inte avdragsgilla.

Om den anställde kan påverka företagets val av gåvomottagare blir den anställde förmånsbeskattad.

Om den anställde kan välja mellan julklapp eller att företaget ger en gåva till en organisation blir den anställde också förmånsbeskattad.

Om företaget väljer att ge en gåva till en ideell organisation i stället för julklappar till de anställda, och den anställde inte kan påverka valet, blir den anställde inte förmånsbeskattad.

 • SKV 2023-02-01 Gåvor till anställda (vägledning)

 

Julgåvor till kunder

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla i sig. Det finns undantag om företaget överlämnar gåvan som representation eller vid jubileum och för reklamgåvor. Då får du avdrag upp till 300 kr exkl. moms. Det finns rättsfall med högre godkända belopp, när domstolen har ansett att det är skäligt.

Dyrbara gåvor är inte avdragsgilla. Dessutom kan de bli betraktade som mutor.

 

Julfest för anställda

Företaget kan bjuda på personalfest högst två gånger per år. Julbord kan vara en av dessa personalfester.

Julbord är skattefritt för anställda, deras familjemedlemmar och för pensionerade tidigare anställda.

Julbord räknas som intern representation. Kostnaden för mat och dryck är i så fall inte avdragsgill, men företaget kan dra av moms upp till ett underlag på 300 kr.

Ett undantag är enklare förtäring, som är avdragsgillt upp till 60 kr exklusive moms, här med avdragsgill moms eftersom underlaget ligger inom ramen på 300 kr. Kostar det mer så är det inte enklare förtäring och inget blir avdragsgillt.

Företaget kan dra av upp till 180 kr exklusive moms per person för kringkostnader för julfesten, till exempel hyra, musik och föreställning. Moms på kringkostnader är avdragsgill upp till 45 kr per person (180 kr x 25 %).

 

Julfest för kunder

Julbord etc. för kunder kan vara representation, alltså en affärsförhandling eller ett kundmöte. Då får företaget dra av moms upp till ett underlag på 300 kr, men kostnaden för mat och dryck är inte avdragsgill. Saknas sambandet med affärsförhandling eller kundmöte blir ingen moms avdragsgill.

Även här har vi undantaget enklare förtäring, som är avdragsgillt upp till 60 kr exklusive moms. Kostar det mer så är det inte enklare förtäring och inget blir avdragsgillt.

För kringkostnader gäller samma regler som vi har beskrivit ovan om julfest för anställda.

 

Kontakta oss om du har frågor om julgåvor och julbord

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina idéer till julgåvor och julfester och hur de kan bli behandlade skattemässigt i företaget.

Uthyrning av lokaler är blandad verksamhet om vissa hyresgäster är momspliktiga, andra inte.
Uthyrning av lokaler är blandad verksamhet om vissa hyresgäster är momspliktiga, andra inte (Bild pxhere)

Om en del av din verksamhet är momspliktig, medan en annan del inte är momspliktig, så bedriver du blandad verksamhet. Hur hanterar du i så fall avdrag för ingående moms på dina utgifter?

Den frågan har vi fått svar på av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom nyligen. Svaret blev vad vi hoppades, nämligen en enkel och praktisk lösning till skillnad från vad Skatteverket (SKV) ville.

 

Fallet

En del av utgifterna i ett bolag var gemensamma och gällde alltså både bolagets momspliktiga och momsfria verksamhet.

Bolaget räknade ut hur stor andel av försäljningen som var momspliktig och sedan yrkade de avdrag för en lika stor andel av den ingående momsen på de gemensamma utgifterna.

SKV ansåg i stället att avdragsrätten för ingående moms skulle beräknas med en sektoriserad beräkningsmodell. Deras argument var att en sådan beräkning skulle spegla resursförbrukningen bättre i den momspliktiga respektive momsfria verksamheten. Vi behöver dock inte gå närmare in på vad den modellen innebär, eftersom SKV förlorade.

 

Domen – Utgå från fördelningen av omsättningen i blandad verksamhet

HFD slog fast att EUs momsregler ger företaget rätt att använda en omsättningsbaserad beräkningsmetod för att fastställa andelen avdragsgill ingående moms på gemensamma utgifter vid blandad verksamhet (artikel 174 i momsdirektivet).

Svensk lagstiftning följer inte EU-direktivet på den här punkten utan säger att momsen ska beräknas enligt ”skälig grund” (13 kap. 29 § ML, motsvaras av 8 kap. 13 § GML). Den gamla momslagen (GML) upphörde att gälla 30 juni 2023 då den ersattes av den nuvarande momslagen (ML), men formuleringen finns kvar oförändrad.

ML strider alltså mot EUs momsdirektiv och HFD gav då momsdirektivet en direkt verkan i Sverige. SKV hade inte rätt att vägra företaget tillämpning av den omsättningsbaserade beräkningsmetoden. Därmed kanske vi får se en lagändring längre fram på grund av denna dom.

 

Din hantering av ingående moms i blandad verksamhet

Vi brukar förespråka enkla lösningar och därför har vi rekommenderat följande hantering av moms i blandad verksamhet – Nu kan vi fortsätta med det genom stödet från HFD.

 1. Om ditt företag bedriver momspliktig verksamhet så får du dra av den ingående momsen på utgifterna för verksamheten, utom när det finns specialregler som inte medger momsavdrag
 2. Om ditt företag bedriver momsfri verksamhet så får du inte dra av den ingående momsen på utgifterna för verksamheten, de ska i stället ingå i kostnaden eller investeringen du har gjort
 3. Om ditt företag bedriver blandad verksamhet så får du dra av den ingående momsen enligt 1 eller 2, och på gemensamma utgifter får du dra av den ingående momsen i proportion till din momspliktiga verksamhet

Exempel på punkt 3:

Ett företag bedriver blandad verksamhet. 75 % av försäljningen är momspliktig, 25 % av försäljningen är momsfri. Företaget får en faktura från sin redovisningsbyrå för förra månadens bokföring. Fakturan är på 4 000 kr plus moms 1 000 kr, sammanlagt 5 000 kr.

Utgiften för bokföring är gemensam för hela företagets verksamhet. Därför drar företaget av 750 kr i ingående moms (1 000 kr x 75 %). Företaget drar också av 4 250 kr som kostnad för redovisningen (4 000 kr exklusive moms + Ingående moms som inte är avdragsgill, 1 000 kr x 25 %).

Tänk på att avdragsgill betyder två olika saker här. Avdragsgill moms innebär att du får tillbaka beloppet från SKV, eller kan minska momsbeloppet du ska betala till SKV. Avdragsgill kostnad innebär att inkomstskatten på verksamhetens resultat minskar, till exempel bolagsskatten.

Det här är en omsättningsbaserad beräkningsmetod. Relativt enkel att tillämpa, men kom ihåg att se över proportionerna för momspliktig och momsfri försäljning då och då, i fall det blir förändringar.

 

Kontakta oss om din redovisning

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur momsen är avdragsgill i just din verksamhet. Men sköter vi din redovisning behöver du självklart inte tänka på det här, det gör vi.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det.
Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet för 2024 och regeringen fastställer det (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Pensionsmyndigheten har beräknat vilket inkomstbasbelopp som ska gälla nästa år.

Inkomstbasbeloppet för år 2024 blir 76 200 kr, en höjning med 2,6 % eller 1 900 kr från 2023 års inkomstbasbelopp på 74 300 kr.

 

Beräkning i oktober, beslut i november 2023 av inkomstbasbeloppet för 2024

Pensionsmyndigheten publicerar i slutet av oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

Uppdatering 9 november 2023: Regeringen följde som väntat Pensionsmyndighetens beräkning av inkomstbasbeloppet:

 

Ökat PGI-tak och ökad schablonutdelning

Pensionsmyndigheten gör beräkningen av inkomstbasbeloppet för 2024 utifrån förändringen av genomsnittsinkomsten mellan 2023 och 2022. Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst (PGI-taket) och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter basbeloppen har på gränser för pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån och mycket mera.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Regeringen avlämnade budgetpropositionen för 2024 till riksdagen den 20 september 2023.
Budgetpropositionen för 2024 med finansminister Elisabeth Svantesson (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Budgetpropositionen aviserade att regeringen ska återkomma om många av skattefrågorna i budgeten för 2024. Nu har vi fått flera nya propositioner och ett par nya remisser.

Vi har uppdaterat vår stora översikt med senaste nytt för de viktigaste förslagen.

 

Nya propositioner

Regeringen har överlämnat följande färdiga förslag till riksdagen som gäller de viktigaste förslagen i budgeten. I vår översikt kan du läsa mer om var och en av punkterna.

 

Nya remisser

Några områden är inte mogna för propositioner ännu. Där har finansdepartementet tagit fram promemorior och sänt ut dem på remiss. Efter remissbehandling ska propositioner lämnas till riksdagen.

 

Kontakta oss om nyheterna i budgetpropositionen för 2024

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

 

 

Snart slutar sommartiden - Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!
Snart slutar sommartiden – Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!

Natten till söndag den 29 oktober 2023 går vi tillbaka från sommartid till normaltid.

Du vinner en timme genom att ställa tillbaka klockan. 03.00 på söndag morgon blir 02.00!

 

Omdiskuterad omställning till och från sommartiden

Sommartiden är ifrågasatt på flera håll och EU har beslutat att slopa den från sista söndagen i mars 2021. Medlemsländerna ska därefter själva besluta om att ha permanent sommartid eller permanent normaltid, är tanken. Men ändringen är inte verkställd ännu så vi fortsätter att ställa om klockan tills vidare.