Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2022-09-19) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Prisbasbelopp 2023 fastställt | Basbelopp 2023

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bild på hyreshus på Ridvägen i Umeå, illustrerar ny utredning om register hyresrätter (Månadens Nyheter del 1)
Hyreshus på Ridvägen, Umeå (Bild Xanor, Creative Commons, beskuren), illustrerar ny utredning om register över hyresrätter (Månadens Nyheter del 1)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 8 rättsfall på 25 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 2 nya utredningar
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 12 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 ny lagrådsremiss, 1 obehandlat lagrådsyttrande

Riksdagen
– Riksdagsbeslut
– Beslutade tidpunkter

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (ökade kontroller av företagsregistreringar, studenter och folkbokföringsbrott, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån minskar, utvärdering åtgärder på bolånemarknaden)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (kanal för anmälningar med skydd av sekretess)
– Bolagsverket
– Pensionsmyndigheten (många förlorar på att ta ut pension tidigt för att placera pengarna)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation juni och juli 2022, prisbasbeloppen för 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (många försäljningar av redovisningsbyråer, forskning om samband lönsamhet och tillväxt)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 8 rättsfall på 25 minuter – effektivt förklarade på 3 minuter per rättsfall!

KR Kammarrätterna – Tema Inkomst av kapital (senaste åtta månaderna)
– Förtäckt utdelning
– Trädabolag (2 rättsfall med olika utgång)
– Utdelning, verkan av ändring på extra stämma?
– Skadestånd, skattepliktigt? Om ja med vilken skattesats?
– Fördelning av ränteavdrag mellan låntagare
– Försäljning av personliga tillgångar, styrkande av utgifter och behandling av underskott
– Försäljning av privatbostad, styrkande av utgifter

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i fredags (2022-08-19) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Skydda dig från inflationen | Ekonominyheter | Prisbasbelopp 2023

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bensinstation Circle K, Illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov (Ekonominyheter del 4)
Bensinstation Circle K (Bild Xnatedawgx, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken – Sommaruppehåll
 2. Nytt från myndigheter – Sommaruppehåll
 3. Nytt om redovisning – Sommaruppehåll
 4. Nya rättsfall – 19 rättsfall på 48 minuter!

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen:
”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.” Vi tackar för det fina omdömet!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Regeringskansliet
– Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner
Riksdagen
– Riksdagsbeslut, beslutade tidpunkter

Del 2 – Nytt från myndigheter

Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket, FI Finansinspektionen, IMY Integritetsskyddsmyndigheten, Bolagsverket, Pensionsmyndigheten, Statistikmyndigheten SCB, Riksbanken, Riksgälden

Del 3 – Nytt om redovisning

Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden, RFR Rådet för finansiell rapportering, BAS-kontogruppen, Srf konsulterna, FAR, Poddar och filmer, Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser. Denna gång får du hela 19 rättsfall på 48 minuter – effektivt förklarat på 2,5 minuter per rättsfall!

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (senaste månaden)
– – Beskattning vid eftergivande av lån mot aktieägartillskott?
KR Kammarrätterna – Tema Fastigheter (senaste sex månader)
– – Fastighetstaxering, justering för säregna förhållanden? (2 rättsfall)
– – Hushållsarbete, rotavdrag för arbete på felaktigt taxerad fastighet?
– – Hushållsarbete, rotavdrag vid uppdelad fakturering?
– – Bostadsuppskov, återföring vid gåva av ersättningsfastighet? (2 rättsfall)
– – Försäljningar av bostäder, inkomst av kapital eller näringsverksamhet? (5 rättsfall)
– – Bostadsförmån, beskattning av faktiskt nyttjande eller dispositionsrätt? (3 rättsfall)
– – Fastighet till underpris, inkomst av tjänst?
– – Moms, jämkningsskyldighet för ny ägare som ändrar verksamhet?
– – Moms, ekonomisk verksamhet och momsavdrag för ekonomibyggnad och maskinhall? (2 rättsfall)

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor och övriga tillhörande handlingar.

 1. Tidsgränserna för materiallämning i löneuppdrag har ändrats på en punkt
 2. Digital signering är en ny tjänst, den ingår i det fasta priset för dig med löpande uppdrag
 3. Redaktionella ändringar

De nya allmänna villkoren börjar gälla den 1 september 2022 och finns att läsa här på hemsidan.

Graf som visar utvecklingen av inflationen under maj 2021-maj 2022, mätt som konsumentprisindex (KPI). KPI är också underlag för beräkningarna av basbelopp.
Konsumentprisindex (KPI) är underlag för beräkningarna av våra prisbasbelopp (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Basbelopp utgår från inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

 • Prisbasbelopp för 2023 framräknade (artikel 17 juli 2022)
  • 1. Prisbasbelopp (52 500 kr)
  • 2. Förhöjt prisbasbelopp (53 500 kr)
 • Inkomstbasbelopp för 2023 framräknat (länk kommer i slutet av oktober 2022)
  • 3. Inkomstbasbelopp

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 12 600 kr
  • 2022: 11 500 kr
 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 393 700 kr
  • 2022: 362 200 kr
 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)
  • 2022: 483 000 kr (1 027 kr per dag)

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 22 200 kr
  • 2022: 20 400 kr
 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbeloppet
  • 2023: Kommer i slutet av oktober 2022
  • 2022: 572 900 kr
 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
  • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i informationen till dig)
  • 2023: Kommer i slutet av oktober 2022
  • 2022: 532 500 kr

 

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2023: 26 250 kr
 • 2022: 24 150 kr

 

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp).

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

 • 2023
  • 260 kr, hel dag
  • 130 kr, halv dag
  • 130 kr, natt
 • 2022
  • 240 kr, hel dag
  • 120 kr, halv dag
  • 120 kr, natt

 

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

 • 2023
  • 275 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   55 kr per dag, frukost
  • 110 kr per dag, lunch eller middag
 • 2022
  • 250 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   50 kr per dag, frukost
  • 100 kr per dag, lunch eller middag

 

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

 • 2023
  • 15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
  • ? av nybilspriset (ränterelaterat kommer 30 november 2022)
 • 2022
  • 14 007 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
  • 1,35 % av nybilspriset (ränterelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

 • 2023: 210 000 kr
 • 2022: 193 200 kr

 

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2023: 22 208 kr
 • 2022: 20 431 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av
 • 2022: 24 150 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 30 188 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2023: 210 000 kr inkl moms
 • 2022: 193 200 kr inkl moms

 

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

 • 2023: 210 000 kr inkl moms
 • 2022: 193 200 kr inkl moms

 

Kortfakta om basbelopp och mycket mer

Vi publicerar denna översikt varje år. Förra årets översikt hittar du här.

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Vi dig att nå dina mål med hjälp av inkomstplanering. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Skylten till Statistikmyndigheten SCB, kontoret i Solna, illustrerar artikel om prisbasbelopp
Statistikmyndigheten SCB, kontoret i Solna (Bild SCB, har beskurits)

Statistikmyndigheten SCB har beräknat vilka två prisbasbelopp som ska gälla nästa år.

Prisbasbeloppet för år 2023 blir 52 500 kr, en höjning med 4 200 kr från 2022 års inkomstbasbelopp på 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2023 blir 53 500 kr, en höjning med 4 200 kr från 2022 års inkomstbasbelopp på 49 300 kr.

 

Beräkningar i juli, beslut i september

SCB publicerar i mitten av juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

 

Hög inflation ger höga prisbasbelopp

SCB gör beräkningen av prisbasbeloppet genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2022 (370,95). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor. Det är en ovanligt stor ökning som beror på den höga inflationen vi upplever nu.

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter inkomstbasbeloppet har på gränser för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), lägsta inkomsten som ger pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån med mera.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar SCB genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2022 (370,95). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 ingår helt i det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 ingår successivt mer och mer i det nya pensionssystemet.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i onsdags (2022-07-06) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Skydda din prissättning | Företagsrekonstruktion ny lag | Nytt om
årsredovisningar

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bild på bilar och tåg illustrerar att ett nytt reseavdrag inte påverkas av hur du reser
Reseavdrag – Vare sig du cyklar, åker tåg, bil eller buss (Bild pxhere.com, har beskurits)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter om lagstiftning i urval för dig företagare.

Regeringskansliet
– 8 nya utredningar
– 10 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 5 nya remisser
– 8 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 nytt yttrande från Lagrådet
Riksdagen
– 11 nya riksdagsbeslut
— Åldersgränser i pensionssystemet
— Tryggare bostadsrätt, bl a nya regler för årsredovisningar från 2023
— Ny lag om företagsrekonstruktion
— Skattereduktion för arbetsresor
— Rambeslutet för budgeten 2023
— Fem extra ändringsbudgetar inklusive vårändringsbudgeten för 2022
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (generell kontroll av digitala identiteter i Estland, riktad kontroll av trafikskolor, utökade möjligheter till koncernbidrag, m fl tips om allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (redovisningskrav med anledning av Rysslands invasion av Ukraina)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (rapport ärenden 2021, rättsligt ställningstagande om undantaget för journalistiska ändamål)
– Bolagsverket (blufferbjudanden om avveckling, seriöst alternativ från RedovisningsHuset i Södertälje för din snabbavveckling)
– Pensionsmyndigheten (svenskar tar ut pension senast i Norden, aktiefonder med hög avgift ger lägre premiepension)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation maj 2022)
– Riksbanken (styrränta ersätter reporäntan, prognoser reporänta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (K2-taxonomi för samtliga företagsformer, brevsvar om regionala flygplatser, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar – ny rapport!, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 2/2022)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv och expansion)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser.

– HD Högsta domstolen (ett eller flera bokföringsbrott)
– HovR Hovrätterna (bokföringsbrott x 2)
– HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (rabatter och premier vid försäljning av jultidningar, korttidsstöd x 2, skattesats för podcast, moms hemarbete)

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på BRF Slussbron illustrerar att bostadsrättsföreningar får nya regler om årsredovisningar 2023
BRF Slussbron, Malmö (Bild Johan Wessman, Flickr)

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF). Nu har riksdagen fattat beslut om lagändringarna.

I den här artikeln har du länkar till riksdagens beslut och regeringens proposition.

… och denna artikel innehåller mer detaljerade beskrivningar av nyheterna.

Nyheterna påverkar fem lagar. Här följer vi upp ändringarna i årsredovisningslagen (ÅRL) och fastighetsmäklarlagen. Bokföringsnämnden (BFN) ska utveckla god redovisningssed på de berörda områdena. Men du som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening behöver även orientera dig om ändringarna i till exempel lagen om bostadsrättsföreningar.

 

Ändringar i årsredovisningslagen

Bostadsrättsföreningar behöver förbereda sig på nya regler om årsredovisningen.

 • Ytterligare nyckeltal i förvaltningsberättelsen
  • … som underlättar bedömningen av föreningens ekonomi
 • Förluster
  • En BRF som visar förlust i årsredovisningen ska kommentera i förvaltningsberättelsen hur årets förlust påverkar föreningens möjlighet att finansiera framtida ekonomiska åtaganden
  • Kommer till exempel avgifterna att behöva höjas?
 • Kassaflöde
  • Alla BRF ska ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning
  • Även mindre föreningar

Nyheterna gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Det innebär att föreningen bör se över utformningen av sin redovisning redan från början av 2023, som en förberedelse för nästa årsredovisning.

 

Ändringar i fastighetsmäklarlagen

Objektbeskrivningen för en bostadsrätt ska från år 2023 innehålla en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.

 • Bostadsrättens andel av föreningens lån behöver räknas fram

Nyheten gäller från och med 1 januari 2023. Det innebär att alla BRF bör förbereda sig redan nu och se över rutinerna, så att de kan ta fram uppgift om nettoskuldsättningen till mäklare.

 

Kontakta oss om föreningens årsredovisning

Vi följer självklart utvecklingen för bostadsrättsföreningar som är kunder åt oss. Är din förening inte kund hos oss ännu? Kontakta oss i så fall om hur vi kan hjälpa föreningen med årsredovisningen och andra ekonomiska frågor.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!