Graf som visar utvecklingen av inflationen under juni 2021-juni 2022, mätt som förändring av konsumentprisindex (KPI). KPI är också underlag för beräkningarna av basbelopp.
KPI juni 2022-juni 2023 (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Basbelopp utgår från inflationen och styr många beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 13 700 kr (29 kr per dag)
  • 2023: 12 600 kr (27 kr per dag)
 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 429 700 kr
  • 2023: 393 700 kr
 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 573 000 kr (1 218 kr per dag)
  • 2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 24 238 kr
  • 2023: 22 208 kr
 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbasbeloppet
  • 2024: Uppdateras i oktober 2023
  • 2023: 599 600 kr
 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
  • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)
  • 2024: Uppdateras i oktober 2023
  • 2023: 557 250 kr

 

Brytpunkt för statlig skatt

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

Uppdatering 5 september 2023: Sänkt och höjd skatt på arbete 2024.

 • 2024: (20 september 2023, enligt höstbudgeten för 2024: Ingen uppräkning, samma gränser som 2023)
  • 683 000 kr 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2024
  • 758 700 kr 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2024
 • 2023:
  • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023
  • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023

 

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2024: 28 650 kr
 • 2023: 26 250 kr

 

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp). Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70 %.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

 • 2024
  • 290 kr, hel dag (203 kr efter 3 månader)
  • 145 kr, halv dag
  • 145 kr, natt
 • 2023
  • 260 kr, hel dag (182 kr efter 3 månader)
  • 130 kr, halv dag
  • 130 kr, natt

 

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

 • 2024
  • 300 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   60 kr per dag, frukost
  • 120 kr per dag, lunch eller middag
 • 2023
  • 275 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   55 kr per dag, frukost
  • 110 kr per dag, lunch eller middag

 

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

 • 2024
  • 16 617 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
 • 2023
  • 15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

 • 2024: 229 200 kr
 • 2023: 210 000 kr

Procentsatserna för ränterelaterade belopp 2023 och 2024 hittar du här:

 

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2024: 24 238 kr
 • 2023: 22 208 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2024: 28 650 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 35 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av
 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

 

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

 

Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Vi har en särskild sida med förklaringar av gränserna för låg beskattning av utdelningar och reavinster. Beräkningarna påverkas av prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet varje år. Här hittar du sidan som nu är uppdaterad med de senaste värdena.

 

Kortfakta om basbelopp och mycket mer

Vi publicerar denna översikt varje år. Förra årets översikt hittar du här.

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Vi dig att nå dina mål med hjälp av inkomstplanering. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kan handel med kryptotillgångar vara bokföringspliktig? Det besvaras i ett rättsfall om bitcoin i del 4 av Månadens Nyheter juni 2023.
Ett av rättsfallen i del 4 behandlar frågan om handel med kryptotillgångar är bokföringspliktig (Bild maxpixel.net, har beskurits)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 23 nya, pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner (bl a de omfattande betänkandena SOU 2023:34 ”Bolag och brott” på 545 sidor och SOU 2023:30 ”Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” på 580 sidor, ”en stor strukturreform om förslagen genomförs” [SGI])
– 27 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner (bl a det omfattande slutbetänkandet SOU 2023:35 ”Nya regler om hållbarhetsredovisning” på 521 sidor)
– 1 ramavtal (möjlighet att behålla socialförsäkringsskyddet i arbetsgivarens land vid arbete inom EU/EES)

Riksdagen
– 2 nya beslut (vårändringsbudget för 2023, vårpropositionen inför budgeten 2024)
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Inkomster från sommaruthyrningen rapporteras till Skatteverket
– 5,4 miljarder har betalats ut i elstöd till företag
– Systematik och terminologi i ML jämfört med GML
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– Många har svårt att förstå grundläggande ekonomi
– Fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag
– LEI-koder även för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– 6 av 10 incidenter orsakas av den mänskliga faktorn
– Sanktionsavgifter för Spotify och Bonnier
– Föreläggande att sluta använda Google Analytics
Bolagsverket
– Nu ska stora företag tala om vilka betalningstider de har
Pensionsmyndigheten
– Sommarjobbet ger 176 kr i pension per månad livet ut
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remiss med nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 2/2023
– SKR: Kommun-Bas och Region-Bas 2024
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt
–  Byråförvärv

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Fyra aktuella fall från högsta instanserna på temat bokföringsbrott. Effektivt förklarade på 14 minuter, bara 3,5 minuter per fall!

HD – Högsta Domstolen
– Promessas bokföring: Samma eller olika bokföringsbrott?
HovR – Hovrätterna
– Sena årsredovisningar: Bokföringsbrott av normalgraden eller grovt bokföringsbrott?
– Bokföringsskyldighet för handel med kläder?
– Bokföringsskyldighet för handel med bitcoin?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2023-07-03) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Nycklar nya momslagen | Vårbudget och vårändringsbudget | Semesterstängt 10/7-28/7!

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bild på Rosenbad, Riksbron och Riksdagen illustrerar beslut om coronastöd
Vägen till den nya momslagen. Från Rosenbad, över Riksbron, till Riksdagen (Bild Panoramio, Wikimedia Commons, har beskurits)

Den 1 juli 2023 börjar nya momslagen gälla.

 • NML: Mervärdesskattelagen (2023:200)

Samtidigt upphör den nuvarande momslagen, 29 år efter att den började gälla 1 juli 1994.

 • ML: Mervärdesskattelagen (1994:200)

Vi har tidigare skrivit om införandet av den nya lagen här.

 

Uppdatering 29 juni 2023:
NML och ML till 1 juli, men ML och GML därefter

I lagens förarbeten (prop. 2022/23:46, se mer nedan under Nycklar till nya momslagen) definieras förkortningarna NML som nya momslagen 2023 och ML som momslagen från 1994. Det är naturligt före lagens ikraftträdande 1 juli 2023. Det är också dessa begrepp vi har använt i denna artikel som är skriven innan den nya lagen börjar gälla.

Men när lagen har börjat gälla 1 juli 2023 är den dock inte ny längre. Då får vi ett nytt perspektiv. Skatteverket (SKV) har anammat det nya perspektivet i sitt omfattande arbete med att uppdatera hemsidan till de nya reglerna. Med den logiken använder de förkortningen ML för momslagen 2023 och GML för momslagen 1994. Det kommer vi också att göra från 1 juli 2023.

Systematik och terminologi i ML jämförd med GML (SKV, vägledning)

 

Förenklingar genom uppdelningar och omstrukturering

Ett huvudsyfte med NML är att skapa en lag som är lättare att förstå och hitta i än ML. Ett annat huvudsyfte är att skapa en bättre överensstämmelse med momsdirektivet från EU. Bland annat följande åtgärder ska bidra till att uppnå dessa syften.

Fler kapitel. ML består av 22 kapitel, men innehållet har med tiden blivit allt mer svåröverskådligt och avviker från strukturen i momsdirektivet från EU. NML är omstrukturerad och består av 24 kapitel som ska följa momsdirektivet bättre än ML.

Fler paragrafer. ML har ändrats många gånger och i flera fall har paragraferna blivit allt längre och snårigare. I NML är långa paragrafer uppdelade i flera och kortare bestämmelser. Målsättningen har varit att en paragraf ska bestå av högst tre stycken (prop. s. 209). En annan nyhet är att de flesta kapitlen inleds med en paragraf om innehållet i kapitlet (prop. s. 209).

Fler underrubriker. NML har flera underrubriker än ML, för att underlätta läsningen.

Däremot har det inte funnits något syfte att ändra innebörden av reglerna. Utredningen som tog fram förslagen hade från början uppdraget att göra en rent teknisk översyn av lagen, men inte att utreda och föreslå förändringar av reglerna. Under den långa vägen från utredningsdirektiv (juni 2016) till att NML börjar gälla (juli 2023) har det dock tillkommit några regelförändringar, bland annat om momsplikten för intern service inom föreningsvärlden. Men i huvudsak har ambitionen med en renodlad teknisk översyn kunnat bibehållas. Det medför att rättsfall som gäller ML kan fortsätta att gälla även för NML, även om referenser till kapitel och paragrafer inte stämmer längre.

 

Nycklar till nya momslagen

Förarbeten till NML hittar du i regeringens förslag, en proposition på hela 999 sidor.

Riksdagen antog den omfattande propositionen i sin helhet, sånär som på ”en ändring av lagteknisk karaktär” från utskottet. Ändringen handlade om att byta ordet omsättning till leverans i 39 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Alltså inget som påverkar den stora helheten.

I slutet av propositionen finns nämligen tre jämförelsetabeller till vår hjälp. Framför allt bilaga 5 (från ML till NML) kan vara ett stort stöd under de närmaste åren, innan vi känner att vi är hemmastadda i NML. För att underlätta för dig har jag skapat ett utdrag ur propositionen för var och en av jämförelsetabellerna.

 • Bilaga 4 (s. 736): NML/ML (PDF-fil, 22 sidor)
  • = Hitta en paragraf i ML från NML
 • Bilaga 5 (s. 758): ML/NML (PDF-fil, 20 sidor)
  • = Hitta en paragraf i NML från ML
 • Bilaga 6 (s. 778): NML/EU (PDF-fil, 16 sidor)
  • = Hitta en artikel i EUs momsdirektiv från NML

Exempel. Du vet att momssatserna 25 %, 12 % och 6 % regleras i 7 kap. 1 § ML, men var hittar du den bestämmelsen i NML? Du använder bilaga 5 (ML/NML) och ser att paragrafen motsvaras av hela 17 olika bestämmelser i NML. För varje stycke och punkt i paragrafen i ML hittar du en hänvisning till NML.

Skälet till de många hänvisningarna är att 7 kap. 1 § ML är ett praktexempel på en lång och därmed krånglig paragraf i ML. Därför är den uppdelad i NML. När vi väl blir vana vid sättet att skriva i NML så tror jag vi kommer att uppskatta det mycket!

 

Kontakta oss om nyheterna

Som kund hos oss ska du normalt sett inte behöva gräva i lagtexter. Men momsreglerna är så omfattande och genomgripande i företagandet så vi vill hjälpa dig att förstå och hantera förändringarna. Självklart kan du avstå och vända dig till oss i stället.

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om ekonomin i just ditt företag och om din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Finansminister Elisabeth Svantesson visar upp vårbudgeten 2023 (2023 års ekonomiska vårproposition) med ramarna för höstbudgeten
Finansminister Elisabeth Svantesson med vårbudgeten 2023 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 20 juni röstade riksdagen igenom regeringens vårbudget och vårändringsbudget. Regeringens förslag blev antagna utan ändringar.

Vi har beskrivit innehållet i de två budgetpropositionerna här.

Vårändringsbudget 2023

Vårändringsbudgeten för 2023 innehåller inga nyheter för företagandet. Länken ovan till artikeln leder dig till mer om innehållet.

 

Vårbudget med riktlinjer för budgeten 2024

Vårbudgeten med budgetramar för 2024 innehåller inte heller några nyheter för företagandet. Länken ovan till artikeln leder dig till betydligt mer om innehållet och även tidplanen fram till färdig budget i höst.

Efter publiceringen av vårbudgeten har regeringen dock kommit med desto mer på skatteområdet. Vi har skrivit om det här.

Sista svarsdag för remisserna är den 28 juli 2023. Remissutfallet avgör om och hur regeringen går vidare med förslagen till budgetpropositionen för 2024 i höst.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i onsdags (2023-06-14) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Nytt från Skatteverket | 130 fina omdömen |

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bild på tidning i brevlåda illustrerar att det här slipper du från oss, nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje firar 10 år i digital form
Nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje firar 10 år i digital form – Pappersutskick som här på bilden slipper du från oss (Bild pxhere.com, beskuren)

Den 15 januari 2014 började vi skicka ut våra nyhetsbrev digitalt till alla våra kunder och kontakter. Det är 10 år och 100 utskick sedan. Var du kanske med från början?

Men åren med nyhetsbrevet är inte enda jubiléet.

RedovisningsHuset i Södertälje har funnits sedan 1984. I år är det alltså 40 år sedan vi startade. Ända från början har vi satsat på nyttig information till dig som kund och kontakt.

Hemsidan, nyhetsbrevet och Månadens Nyheter på YouTube är våra centrala kanaler till dig, tillsammans med våra sidor på Facebook och LinkedIn.

Vi har publicerat 555 inlägg med nyheter och översikter på denna hemsida, detta inlägg oräknat. Vi producerar alla nyheter själva, i urval för ditt företagande och presenterade i sina sammanhang, med länkar till källorna. Nyheterna är sedan grunden för nyhetsbreven, som alltid innehåller länkar till mer information för dig.

Du har alla utskick samlade här. På denna sida kan du också lägga till din e-postadress till sändlistan, om du inte redan har nyhetsbrevet.

 

Vår YouTube-kanal

Vår YouTube-kanal firar 5 år nu, med 124 publicerade nyhetsvideor.

Vi har fått många positiva kommentarer om vår nyhetsbevakning på hemsidan, i nyhetsbreven och på YouTube. Ett stort tack till alla läsare och tittare – Du sporrar oss att fortsätta!

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på omdöme 129 och 130 illustrerar att den 10 juni 2023 nådde vi 130 kundomdömen
Nu har vi fått 130 kundomdömen och behåller vårt höga genomsnittsbetyg! (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Reco.se bjuder in alla som är verifierade kunder hos oss att lämna ett omdöme om vårt arbete för dem. Vi är glada och stolta över att nu har 130 kundomdömen kommit in och genomsnittsbetyget fortsätter att vara högt, nämligen 4,7 av 5 möjliga. Stort tack till dig som har lämnat omdömen om oss. Stort tack också för att du är så nöjd med vårt arbete. Det sporrar oss till att fortsätta göra vårt allra bästa och se till att du får rätt hjälp med bra kvalitet och stort kundvärde.

Vi tittar på varje omdöme och svarar personligen. När det någon gång ibland kommer en synpunkt så agerar vi, åtgärdar och följer upp. Det är roligt med allt beröm, men värdefullt att också få synpunkter.

 

Fristående insamling av kundomdömen från bekräftade kunder

Detta är en transparent process. Du kan se varje omdöme med kommentar och betyg. Insamlingen går också till på ett sätt som gör att reco.se kan verifiera att det bara är verkliga kunder som lämnar omdömen. Som de uttrycker det, ”130 uppriktiga omdömen”.

 • Du kan se resultatet direkt på vår Startsida
 • Du kan också se alla omdömen Här

Vill du lämna ett omdöme men har inte gjort det ännu? Håll i så fall utkik efter nästa kontakt från reco.se. Tack på förhand!

 

Bild på logo från reco.se "Rekommenderat företag 4 år i rad" illustrerar artikel om våra fina kundomdömen 2020-2023
Vi har blivit rekommenderat företag hos reco.se 4 år i rad 2020-2023 tack vare alla fina kundomdömen (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Vi har löpande nyhetsbevakning som du ser länkar till från vår startsida. Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av de olika nyheterna. Till exempel hittar du mycket matnyttigt i våra stora översikter om basbeloppen (Basbelopp för 2023 – Exempel), SLR (Statslåneräntan 2023 och dina skatter) och möjligheter till lägre skatt från ditt aktiebolag (Utdelning från och försäljning av AB). Vi uppdaterar översikterna varje år och nu har du alla viktiga värden för 2023 framräknade. Varje månad hjälper vi dig också att på kort tid få koll på läget i våra nyhetsfilmer på YouTube (Ekonominyheter maj 2023 på YouTube).

Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Elbil, illustrerar att riksdagen har beslutat om skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen från 1 juli 2023 (Ekonominyheter del 1)
Ekonominyheter del 1: Skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen beslutad (Toyota elbil vid miljöbilsutställning i Visby hamn, Bild News Øresund – Johan Wessman, Wikimedia Commons)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 20 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 förordningar (Elstöd till företag i elområde 3 och 4, Riktålder för pension)

Riksdagen
–   4 nya beslut (Förfaranderegler för elstöd till företag, Inkomstskatterapporter, Skattefri laddel på arbetsplatsen, Höjt tak för FoU-avdraget)
–   2 väntande beslut (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Lätt att kontrollera utländska direktpensioner
– Första värderingen inför fastighetstaxeringen småhus 2024
– Skatteregler födda 1957 och senare
– Intyg för rätt skatt på sommarjobbet
– Ansökan för elstöd till företag öppnade 30 maj 2023
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Uppdateringar inför nya momslagen 1 juli 2023
FI Finansinspektionen
– P27 läggs på is
– Bankernas bruttomarginal på bolån första kvartalet 2023
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
– Sanktionsavgift för okrypterat USB-minne
Bolagsverket
– Sänkt expeditionsavgift för företagsinteckningar
– Utveckling av standard för e-kvitton
– Stora företag ska rapportera betalningstider
Pensionsmyndigheten
– Då går olika yrkesgrupper i pension
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fler frågor och svar om elstöd
– Yttrande till domstol om vilket räkenskapsår en avsättning ska göras i redovisningen (mål om olaglig värdeöverföring)
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Global minimiskatt (pelare II), upplysningar redan i årsredovisningen för 2023
BAS-kontogruppen
– Bulletinen
– Årsmöte, ny medlem (Visma SPCS)
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse (ny bevakning)
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan (ny bevakning)
– Dagens Juridik, DJPodden (ny bevakning)
Branschnytt
–  Byråer, Programvaruföretag, Finansiering

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Åtta aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Olaglig värdeöverföring?
MÖD – Mark- och miljööverdomstolen
– Moms: Ersättning för ombudsarvode enligt rättegångsbalken, med eller utan moms?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Frivillig skattskyldighet för gemensamma lokaler?
– Moms: Avdrag för ingående moms när personalen gör utlägg för utrustning i hemmet?
– Förhandsbesked: Nya uppgifter till HFD efter besked från Skatterättsnämnden?
– Förhandsbesked: När rättshandlingarna redan är genomförda (3 fall)?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2023-05-15) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Nya momslagen | Elstöd för företag | Remisser

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!