Statliga Bokföringsnämnden och centrala organisationer för bostadsrättsföreningar har påbörjat en dialog om hur avskrivningar ska hanteras i bostadsrättsföreningar. Det får stor betydelse för medlemmarnas ekonomi i många föreningar, framför allt i samband med att alla föreningar måste gå över till nya redovisningsregler 2014.

Läs mer på sidan om K-regler.

”Utredningen om fossilfri fordonstrafik” föreslår två alternativ för att minska koldioxidutsläpp från nya bilar. Bägge alternativen kan innebära kraftigt höjd skatt för dig som har bilförmån.

 • Alternativ 1
  • Höj den prisrelaterade delen av bilförmånsvärdet från 9 % till 15 %
  • Höj lyxbilstillägget från 20 % till 25 %
  • Förläng nedsättningen av förmånsvärden för elbilar (som laddas från en yttre energikälla) och gasbilar (som drivs med annan gas än gasol) till t o m 2018
 • Alternativ 2
  • Behåll dagens beräkningsmodell
  • Korrigera för den aktuella bilens koldioxidutsläpp (ju högre utsläpp desto högre förmånsvärde) fr o m fordonsår 2015
  • Ingen förlängning av nedsättning av förmånsvärden för elbilar och gasbilar, men…
  • …premiera elbilar mer än idag (oavsett fordonsår)
 • Höj supermiljöbilspremien
  • Från 40 000 kr
  • Till 50 000 kr för laddhybrider
  • Till 70 000 kr för elbilar
 • Ikraftträdande
  • Samtliga förslag: Den 1 januari 2015

Källa: Slutbetänkandet SOU 2013:84

I torsdags 30/1 skickades ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev ut via e-post till alla våra kunder och kontakter. Ur innehållet: Sänk skatten – Skattefri hyra för kontor i hemmet – Bokföring direkt i mobilen, surfplattan eller datorn!

Om du inte fick utskicket av Nytt från RedovisningsHuset, prenumerera här (Nyhetsbrev) så missar du inget!

Sedan sommaren 2013 har vi sjösatt en ny varumärkesstrategi, lanserat en ny gemensam hemsida för alla våra tjänster, kommit in på sociala medier och återupptagit utgivningen av nyhetsbrevet Nytt från RedovisningsHuset, allt med moderna verktyg och rejäla ansiktslyftningar.

Järna Kommunikation har svarat för designen och viktiga delar av idéarbetet! Se mer på Om hemsidan, under Design!

Företagarna Stockholms Stad bad oss skriva om K-reglerna i sin medlemstidning Stockholms Näring, som ges ut i 6 800 exemplar till företagare i Stockholm. Nu har tidningen kommit ut och artikeln finns publicerad i nummer 3, december 2013. Dessutom har en utökad version av artikeln publicerats av Företagarna Stockholms Stad på deras hemsida, under avdelningen Kunskap. Vi känner oss hedrade och tackar för förtroendet och det utrymme Företagarna har gett oss!

Länkar till artikeln och versionen på hemsidan finns här, längst ner under rubriken ”Boka föreläsning”.

Riksdagen fattade beslut den 20/11 om ändringarna av löneregeln för beräkning av utdelningsutrymme från aktiebolag. Du som driver aktiebolag rekommenderas att se över din egen lön i förhållande till bolagets totala lönesumma 2013 för att kunna utnyttja den kraftigt förbättrade löneregeln 2014!

Hela regelverket beskrivs översiktligt på sidan Utdelning från och försäljning av aktiebolag. Se mer om löneregeln under ”Löneregeln mycket bättre nu”.